Siirry sisältöön

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Seksuaalineuvonta tapahtuu seksuaalineuvoja koulutuksen saaneen ammattihenkilön toimesta. Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja haasteiden käsittelyä vuorovaikutussuhteessa. Varsinkin murrosiässä seksuaalisuuteen liittyvä neuvonnan tarve korostuu. Seksuaalineuvonta on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Seksuaalineuvonta voi tapahtua yksilötyöskentelynä tai se voi olla pari- tai ryhmämuotoista toimintaa ja apuna voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä.  

Seksuaalineuvonta on:  

Oikea-aikainen neuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Seksuaalineuvonta kestää 1-10 tapaamiskertaa.  

Seksuaalineuvojan konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on ohjata asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.  

Seksuaaliterapia 

Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille tai pariskunnille, joiden seksuaalisuuteen liittyvät pulmatilanteet eivät ratkea seksuaalineuvonnan keinoin. Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Seksuaaliterapeutin toimintaa ohjaa sekä tutkittuun että kokemustietoon perustuva terapeuttinen viitekehys. Seksuaaliterapia on ensisijaisesti keskusteluun perustuvaa työskentelyä. Lisäksi terapiassa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä.  

Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Seksuaaliterapia aloitetaan aina 1-3 arviointitapaamiselle, joiden aikana seksuaaliterapeutti arvioi asiakkaan seksuaaliterapian tarvetta ja työskentelyvalmiuksia. Varsinainen seksuaaliterapia kestää 3-10 tapaamiskertaa. Seksuaaliterapian avulla voidaan tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia sekä auttaa häntä ratkaisemaan omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.  

Seksuaaliterapiassa käsitellään esimerkiksi:  

Seksuaaliterapian tavoitteena on asiakkaan omista tarpeista ja päämääristä lähtevä seksuaalinen hyvinvointi, jota pyritään tukemaan ratkaisemalla ja hoitamalla seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. Seksuaaliterapian avulla voidaan myös palauttaa asiakkaan voimavaroja ja tukea hänen vahvuuksiaan.   

Seksuaaliterapeutin konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on auttaa asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja siihen liittyviä haasteita ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.