Siirry sisältöön
Autismikuntoutusohjaus

Autismikuntoutusohjaus on konsultointia ja ohjausta autismin/neuropsykiatrian kirjon henkilöille, heidän läheisilleen ja yhteistyötahoille.

AVEKKI-palvelut

AVEKKI on toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan.

Fysioterapia

Fysioterapeutti arvioi asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä osana kokonaiskuntoutusta toimien moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaajat ohjaavat ja opettavat puhevammaisia henkilöitä sekä heidän lähi-ihmisiä ja verkostoja puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien käytössä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa, alueellisilla poliklinikoilla ja asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. 

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on osa Vaalijalan erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille ja heidän perheilleen tarkoitettua kuntoutusprosessia.

Lääkärit

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on viisi lääkärin virkaa. Keskeisiä erikoisaloja ovat psykiatria, neurologia ja yleislääketiede, sekä kehitysvammalääketieteen erityispätevyys.

Nenonpoli ja ensiapu

Nenonpoli tarjoaa lääkärien, sairaanhoitajan, suun terveydenhuollon, farmaseutin sekä hygieniahoitajan palveluita Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asiakkaille.

Neuropsykiatrinen valmennus 

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu eri-ikäisille asiakkaille ja/tai perheille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian keskiössä on kuntoutujan ja hänen lähiympäristön oma asiantuntijuus, kuntoutujan omien voimavarojen, aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen sekä näkyväksi tekeminen.

Perheterapia

Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perheestä.

Psykologia 

Kehitysvamma-alalla psykologi pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia.

Puheterapia

Puheterapeutti arvioi asiakkaan kommunikaatiotaitoja eli asiakkaan kykyä olla vuorovaikutuksessa, ilmaista itseään tarpeidensa mukaisesti sekä kielellisiä taitoja.

Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia

Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille tai pariskunnille.

Sosiaalityö

Sosiaalityö on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä.

Toimintaterapia

Toimintaterapeutin arviointi ja terapia perustuvat asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintaterapiapalvelut kohdentuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutuksessa oleville asiakkaille.

Vaalijalan vastaanotto
Vaalijalan vastaanotto toimii Pieksämäellä. Vastaanotto on erityishuollon asiantuntijataho, joka suunnittelee kuntoutusta ja arvioi sen tarvetta ja toteutumista yhdessä asiakkaan lähiverkoston ja muiden toimijoiden, kuten vammaispalvelujen, sivistystoimen ja lastensuojelun kanssa. Vastaanoton tehtävänä on tukea asiakkaan pärjäämistä avopalveluissa, …

Palveluihin hakeutuminen

Lue täältä kuinka palveluihimme hakeudutaan.

Palveluihin hakeutuminen