Siirry sisältöön

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutukseen.    

Neuropsykiatrinen valmennus on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Työskentely aloitetaan 1-3 arviointitapaamisella, joiden aikana arvioidaan asiakkaan neuropsykiatrisen valmennuksen tarvetta ja työskentelyvalmiuksia. Varsinainen neuropsykiatrinen valmennus kestää 3 – 10 tapaamiskertaa.  

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja hyödyntäen asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen avulla asiakas opettelee uusia toimintatapoja oman elämänhallintansa tueksi. Lisäksi asiakas saa apua uusien käyttäytymismallien löytämiseen ristiriitatilanteissa ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen.  Työskentely on ratkaisukeskeistä, asiakkaan vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista. Pääpaino työskentelyssä on arjen toimintojen harjoittelemisessa.  

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai Vaalijalan toimipisteissä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös pienissä ryhmissä.