Siirry sisältöön

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa puheterapeutti tekee arviointeja ja kuntoutusta lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoilla oleville asiakkaille. Kehitysvammapoliklinikan toimintana puheterapeutti tekee arviointeja ja ohjauskäyntejä asiakkaan arkiympäristöihin. Lisäksi puheterapeutti kouluttaa ja konsultoi kehitysvamma-alan henkilöstöä kommunikaatioasioissa. Puheterapeutti toimii asiantuntijana myös ongelmissa, jotka liittyvät suun alueen lihaksiston toimintaan sekä syömiseen liittyviin motorisiin haasteisiin ja nielemisvaikeuksiin.  

Puheterapeutti arvioi asiakkaan kommunikaatiotaitoja eli asiakkaan kykyä olla vuorovaikutuksessa, ilmaista itseään tarpeidensa mukaisesti sekä kielellisiä taitoja (esimerkiksi asiakkaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhetta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa). Arviot tehdään arjen tilanteissa asiakkaan toimintaa seuraamalla, lähi-ihmisten kanssa keskustellen ja erilaisten kielellisten testien avulla. Arvion perusteella suositellaan tarvittaessa puheterapiakuntoutusta sekä suunnitellaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen ja mahdollisten apuvälineiden käyttöönottoa. Laajemmissa apuvälinearvioissa asiakkaalle voidaan laatia lähete Tikoteekkiin.  

Puheterapiakuntoutus Vaalijalassa on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista vuorovaikutuksen ja kielellisten taitojen tukemista arjen vuorovaikutustilanteissa. Puheterapiakuntoutuksen tavoitteena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky, mikä puolestaan tukee mahdollisimman itsenäistä osallistumista. Tärkeä puheterapiakuntoutuksen painopiste on ympäristöjen ohjaaminen huomaamaan asiakkaan kommunikaatiopotentiaali ja hallitsemaan asiakkaalle soveltuvien puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen ja apuvälineiden käyttö. Puheterapeutin työtä tukevat Vaalijalan kommunikaatio-ohjaajat.