Siirry sisältöön

Vaalijalan vastaanotto toimii Pieksämäellä. Vastaanotto on erityishuollon asiantuntijataho, joka suunnittelee kuntoutusta ja arvioi sen tarvetta ja toteutumista yhdessä asiakkaan lähiverkoston ja muiden toimijoiden, kuten vammaispalvelujen, sivistystoimen ja lastensuojelun kanssa. Vastaanoton tehtävänä on tukea asiakkaan pärjäämistä avopalveluissa, antaa tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluista, kehitysvammaisuudesta ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä.

Vastaanoton toiminta perustuu moniammatilliseen työskentelyyn. Työryhmään voi kuulua esimerkiksi kuntoutuksen suunnittelija, lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, autismikuntoutusohjaaja, kommunikaatio-ohjaaja, sekä fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti. Vaalijalan kuntoutuksen asiantuntijoiden jalkautuvat kuntoutuspalvelut ovat käytettävissä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan vastaanoton kautta. Toiminta on perhekeskeistä, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa ja ennaltaehkäisevää. Toiminta voi tapahtua vastaanotolla tai asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Vastaanotolla keskitytään erityisen tuen ja kehitysvammaisuuden erityiskysymyksiin varhaislapsuudessa, koulu- ja opiskeluaikana sekä erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Kuntoutuksen suunnittelun lisäksi toiminnassa painottuu käytös- ja mielenterveysongelmien selvittäminen, ikääntymiseen liittyvät ongelmat, perheiden tukeminen sekä erityiseen tukeen ja kehitysvammaisuuteen liittyvä neuvonta ja ohjaus.

Asiakkaat ohjautuvat vastaanotolle erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon kautta. Asiakkaat voivat olla kaiken ikäisiä ja asiakkuus on usein pitkäaikainen. Asiakkaat tai heidän omaisensa voivat olla myös suoraan yhteydessä vastaanoton työntekijöihin.

Vastaanoton palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.