Siirry sisältöön

Erityistä tukea tarvitsevan henkilön perheellä on suuri vaikutus hänen hyvinvointiinsa ja hän vaikuttaa perheensä hyvinvointiin. Pulmallisissa tilanteissa on tärkeää, että koko perhe olisi myötävaikuttamassa ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä. Työskentelytapa antaa perheelle voimavaroja nähdä uusia mahdollisuuksia ja keinoja käsitellä erilaisia hankaliakin tilanteita. Kun halutaan muutosta erityistä tukea tarvitsevan henkilön toiminnassa, se voi edellyttää muutoksia koko perheen toiminnassa. 

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on osa Vaalijalan erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille ja heidän perheilleen tarkoitettua kuntoutusprosessia. Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille sekä pitkäaikaiseen kuntoutusohjaajien kokemukseen. Perhetyön prosessi muodostuu asiakkaan kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tutkimuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja valmennuksesta sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta sekä kuntoutusyksiköiden tarjoamasta kuntoutuksesta osaamis- ja tukikeskuksessa. Tärkeänä osana prosessiin kuuluvat myös Nenonpellossa perhekuntoutusyksikössä tapahtuvat toiminnalliset tapaamiset ja vanhempien kanssa käytävät keskustelut. 

Kuntoutusohjaus kotiin ja omaan elinympäristöön 

Erityiseen tukeen ja kuntoutukseen perehtyneet kuntoutusohjaajat ja muut asiantuntijat kuten neuropsykiatriset valmentajat, kommunikaatio-ohjaaja tai perhe- ja toimintaterapeutit voivat tulla sovitusti kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintoon tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin. 

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa 

Perheen lapsen tai nuoren ollessa oppilaskodeissa tutkimusjaksoilla sekä lyhyt- tai pitkäaikaiskuntoutuksessa voidaan perhetyötä tarjota vanhemmille ja sisaruksille perhekuntoutusyksikössä tai asiakkaiden kotona. Kuntoutusohjaajiin voi olla yhteydessä myös lapsen tai nuoren intervallikuntoutuksen aikana. Perhetyön kuntoutusohjaajat järjestävät perheiden päiviä sekä erilaisia teemapäiviä ja leirejä huoltajille ja perheille. Työskentely tapahtuu moniammatillisesti jokaisen asiakkaan ja perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Perhe on itse omien asioidensa asiantuntija ja osa moniammatillista yhteistyötä. 

Palveluun kuuluu mm. 

Palveluihin hakeutuminen