Siirry sisältöön

Perheterapia Vaalijalassa on osa kokonaiskuntoutusta. Se on ammatillinen menetelmä, tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä, sairauksia ja niiden aiheuttamaa haittaa.

Perheterapian tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia, sekä hyödyntää perheen asiantuntijuutta hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Perheterapia on: 

Terapiatyö kohdentuu asiakkaiden kriisi- ja siirtymävaiheisiin. Perheterapia on käyttökelpoinen silloin kun kysymyksessä on vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien selvittely ja hoito. Esimerkiksi vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoito, perheen vaikeat konfliktilanteet sekä perhettä kohtaavat kasvu- ja kehityskriisit. Muita perheterapian keskeisiä käyttöalueita ovat sairaudet, vammat sekä riippuvuusongelmat, jolloin perheterapian menetelmin vahvistetaan mm. vanhemmuutta sekä tuetaan asiakkaan ja perheen hyvinvointia. 

Perheterapia sisältää: