Siirry sisältöön

 Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC-menetelmiä) ovat ele- ja viittoma- sekä kuvakommunikaatio, kirjoittaminen, erilaiset puhelaitteet ja tietokoneavusteiset kommunikointiohjelmat, epäselvän puheen selventäminen sekä esinekommunikaatio. Kommunikaatio-ohjaajat työskentelevät osana moniammatillista työryhmää sekä kouluttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä kommunikaatioasioissa. Kommunikaatio-ohjaajat valmistavat sekä päivittävät ja korjaavat materiaalia kommunikoinnin tueksi sekä strukturointiin (esimerkiksi erilaisia päivä- ja viikkojärjestyksiä, toimintatauluja sekä puheterapeutin ohjauksessa asiakkaille suppeita kommunikointikansioita).  

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kommunikaatio-ohjaajat ovat myös puhevammaisten tulkkeja ja tuottavat tulkkauspalvelua osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta ohjaa puhevammaisten tulkkauspalvelun järjestämistä. Järjstäminen on Kansaneläkelaitoksen eli Kelan vastuulla. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen tulkit voivat tuottaa puhevammaisten tulkkauspalvelua muiden lakien nojalla esimerkiksi viranmaisille, järjestöille ja oppilaitoksille.