Siirry sisältöön

Vaalijalassa sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalityön asiantuntijana osaamis- ja tukikeskuksen vaativan moniammatillisen tuen yksiköissä osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää. Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluu mm. kuntoutuksen suunnittelu ja arviointi osana moniammatillista työryhmää sekä sosiaalityön asiantuntijuus erityishuollossa, asiakastyö, läheisyhteistyö ja verkostoyhteistyö, itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoitustoimenpiteiden arviointi, tahdosta riippumattoman erityishuollon prosessi sekä neuvonta, ohjaus ja konsultaatio.

Vaalijalan sosiaalityöntekijä työskentelee myös Etelä-Savon poliklinikan työryhmässä ja Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaispalveluiden asiakasmaksutiimissä.