Siirry sisältöön

Kuntoutusohjauksen keskeinen tehtävä on tukea henkilöiden kuntoutumista, omaa kykyä selviytyä arkielämässä ja kuntouttajien toimintaa taitojen vahvistamiseksi. 

Autismikuntoutusohjaus on osa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen liikkuvia asiantuntijapalveluja. 

Autismikuntoutusohjauspalvelut 

Alue-Aune toiminta: alueellisen ja valtakunnallisen verkostoitumisen tukeminen ja tiedon välittäminen (Autismi- ja Aspergerliitto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Tavoitteet  

Hyödyt  

Autismikuntoutusohjaajat tutustuvat asiakkaiden eri toimintaympäristöihin, tekevät yhteistyötä moniammatillisesti näissä toimintaympäristöissä. Tavoitteena löytää olemassa olevia voimavaroja, vahvuuksia sekä ennakoivia toimintamalleja kestävien ratkaisujen syntymiseen. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä heidän jokapäiväisessä elämässään, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä.  

Palveluihin hakeutuminen