Siirry sisältöön

Asiakkaalle järjestetään hänen toiveidensa mukaista työ- ja harrastetoimintaa. Myös opiskelu pyritään järjestämään tarvittaessa.

Kuntoutustarve on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, koulunkäyntiin, työhön tai muuhun päiväaikaiseen toimintaan liittyvistä erityisen tuen tarpeista tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta.

Aikuisten vaativan erityisen tuen yksikköjä ovat: Eranto, Kaisla, Wirta, Koralli, Luoto, Maininki, Nurmela, Privaatti, Reimari, Sarastus ja Satama. Kuntoutusyksiköissä kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta, tilannearviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta. Kuntoutus voi olla myös tahdosta riippumatonta erityishuoltoa.

Aikuisten vaativan erityisen tuen yksiköt

Eranto

Eranto tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista neuropsykiatrista kuntoutusta henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, Asperger, Tourette tai autismin kirjo sekä mahdollista monidiagnostiikkaa.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen avopalveluissa. Neuropsykiatrinen valmennus on yksi kuntoutuksen kulmakivi kuten yksilöllisesti tarvittavat moniammatilliset terapiat.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillisen työryhmän ja toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Erannossa on 12 asiakaspaikkaa. Eranto toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä esteettömässä neuropsykiatriseen kuntoutukseen suunnitellussa kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma yksiö, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin sekä kommunikaation tukemiseen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Kaisla

Kaisla tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille henkilöille.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen avopalveluissa tulevaisuudessa.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kaisla toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä toiminnalle suunnitellussa kiinteistössä. Kaislassa on 10 asiakaspaikkaa, joka jakautuu pienyksiköihin Aava, Aalto ja Tyrsky. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Koralli

Koralli tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen avopalveluissa soveltuvan tuen turvin.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Korallissa on 10 asiakaspaikkaa. Koralli toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma yksiö, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Luoto

Luoto tarjoaa psykososiaalista ja psykiatrista pitkäaikaiskuntoutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Luodossa kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella itsenäisen elämän taitoja turvallisesti henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen avulla. Luodossa kuntoutujia tuetaan itsenäisempään asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutujat suorittavat kuntoutuksen aikana jatko-opintoja Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai käyvät yksilöllisesti suunnitellussa työtoiminnassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Luodossa on kolme asiakaspaikkaa. Luoto toimii Pieksämäellä sijaitsevassa omakotitalossa. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Luoto on kodikas uusi omakotitalo kuntoutujien käytössä.  Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, soveltuvaan yhteisöhoitoon, motivoivaan haastatteluun ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Maininki

Maininki tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Mainingissa on seitsemän asiakaspaikkaa. Maininki toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Nurmela

Nurmela tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista kuntoutusta aistimonivammaisille ja kommunikaatioon tukea tarvitseville henkilöille.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Nurmelassa on seitsemän asiakaspaikkaa. Nurmela toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti aistivammaisten yksilökuntoutukseen ja kommunikaation tukeen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Privaatti

Privaatti tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, yksilöllistä psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen tulevaisuudessa avopalveluissa.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Privaatti on avattu vuonna 2024. Se toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä, esteettömässä kiinteistössä. Privaatissa on neljä kolmen yksiön pienyksikköä. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota yksilöllisyyteen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, autismikuntoutukseen ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Reimari

Reimari tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta. Reimarissa voidaan auttaa myös hyvin erilaisissa kriisitilanteissa olevia sekä kohonneen riskin henkilöitä. 

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskeistä on kuntoutettavan omien tunteiden säätely. Terapialla pyritään vaikuttamaan vihaisuuteen lisäämällä vihan hallintaa ja vihaisuuden itsesäätelyä. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään tarvittaessa mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Reimarissa on 10 asiakaspaikkaa. Reimari toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella kuntoutustoimintaa varten suunnitellusta kolmikerroksisessa hissillisessä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma yksiö, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Sarastus

Sarastus tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta ja tutkimusta erityistä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille henkilöille.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä osallisuuden tukemiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Sarastuksessa on kahdeksan asiakaspaikkaa. Sarastus toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella hissillisessä esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Satama

Kriisiyksikkö Satama tarjoaa määräaikaista, tavoitteellista, psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta ja tutkimusta henkilöille, joilla on elämäntilannekriisi tai äkillinen tai pitkittynyt voinnin heikkeneminen, mihin tarvitaan lyhytaikaista huolenpitoa, selvittelyä ja seurantaa. 

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Erityistä huomiota kiinnitetään tilanteen vakauttamiseen. Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään mm. visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta. Erityinen huomio on jatkokuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kriisiyksikkö Satamassa on 12 asiakaspaikkaa, joista yksi paikka on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jolla on tarve kriisijaksolle. Satama toimii Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella kuntoutustoimintaa varten suunnitellussa yksikerroksisessa kiinteistössä. Kriisiyksikkö Satamassa on käytössä tarvittaessa myös turvatila. Jokaisella kuntoutujalla on oma yksiö, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen, kestävyyteen sekä viihtyisyyteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, kriisityöhön, käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin ja motivoivaan haastatteluun. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.

Wirta

Wirta tarjoaa psykososiaalista ja psykiatrista pitkäaikaiskuntoutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille miehille. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Kuntoutuksen perustan muodostavat kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä ja viitekehysmallin mukainen kuntoutus. Wirrassa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava ja kuntouttava työote (neuropsykiatrinen valmennus) sekä asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on yksilöllisesti ohjata kuntoutujaa turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen avopalveluissa soveltuvan tuen turvin.

Kuntoutuksen tukena on yksikön moniammatillinen työryhmä ja tarvittavat terapiat sekä toiminnallisen kuntoutuksen palvelut. Tarvittaessa Wirta järjestää opiskelumahdollisuudet ja myös ulkopuolista työtoimintaa esimerkiksi kaupoissa. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa.

Kuntoutusyksikkö Wirta toimii Pappilanmäen palvelukodin yhteydessä Pieksämäen kaupungissa. Wirrassa on kolme asiakaspaikkaa, jossa jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kodinomaisuuteen ja turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikön henkilöstö on koulutettu erityisesti neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, sovellettuun yhteisökasvatukseen ja käyttäytymisanalyyttiseen toimintatapamalliin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ylläpitokoulutuksien, työnohjauksien ja moniammatillisen tiimitoiminnan avulla.