Siirry sisältöön

Lapsen tai nuoren sekä perheen tarve kuntoutukseen on voinut syntyä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikaatioon, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Perhekuntoutuksen kesto määrittyy perheen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on lapsi tai nuori ja hänen perheensä, sekä muu lähiverkosto. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä. Oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori käy perhekuntoutuksen aikana Sateenkaaren erityiskoulua. Perhekuntoutus järjestetään sille suunnatuissa tiloissa eli Pesueessa siten, että lapsen tai nuoren kuntoutuksesta vastaa joku lasten ja nuorten yksikkö.