Siirry sisältöön

Koulutukset

Autismikirjon lääkehoito ja diagnostiikka

Koulutukset
24.4.2024 klo 12:30
Koulutuskeskus Myötätuuli, Etäkoulutus

Sisältö Koulutuksessa käydään läpi autismikirjon luokittelua, peruslääkehoitoa sekä uusinta tutkimustietoa autismikirjosta. Osallistujalla toivotaan olevan perustietoa autismista. Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.04.2024 Ilmoittautumisohje Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Veloitukseton peruminen voidaan tehdä ennen viimeistä …

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja käyttäytymisanalyysi neurokehityksellisten häiriöiden

Koulutukset
13.3.2024 klo 09:00
Koulutuskeskus Myötätuuli, Etäkoulutus

Sisältö: Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian ja käyttäytymisanalyysin periaatteiden ja käytännön perusmenetelmien esittelyyn sekä niiden hyödyntämiseen neurokehityksellisten häiriöiden psykososiaalisessa kuntouksessa. Pääkohdat: Käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian esittely. Laaja-alainen käyttäytymisanalyysi, ns. tapausmuotoilu malli …

Stressikuppi, miten auttaa autismikirjon henkilöä selviytymään arjessa

Koulutukset
7.3.2024 klo 08:30
Etäkoulutus

Sisältö Miten auttaa autismin kirjon henkilöä tai neuropsykiatrista asiakasta selviytymään arjesta? Koulutuksessa keskitytään stressikuppi-malliin, joka toimii konkreettisena toimintamallina autismin kirjon henkilön auttamisessa. Koulutuksen teemoina mm. pysähtyminen autismikirjon henkilön neurologisperäisiin vaikeuksiin …

Autismikirjo ja haastava käyttäytyminen

Koulutukset
14.2.2024 klo 09:00
Etäkoulutus

Sisältö Tässä koulutuksessa pääpaino on autismikirjossa ja siihen liittyvissä psykologisissa häiriöissä ja käytösongelmissa. Koulutus on päivitetty mukaillen aikaisemmin tänä vuonna julkaistua Käypä Hoito-suositusta. Autismikirjo-koulutuksen pääteemat ovat psykososiaalinen toimintakyky, autismikirjon näytönastekatsaukset, …

AAC-keinojen käyttö, visuaalinen tuki ohjauksessa ja ymmärtämisen tuen keinot

Koulutukset
5.3.2024 klo 08:30
Koulutuskeskus Myötätuuli

Sisältö Visuaalinen tuki toiminnanohjauksessa ja keinoja kommunikaatioon ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen ja ymmärtämisen tukemiseen erilaisin keinoin sekä tutustutaan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tukeviin keinoihin ja menetelmiin. Koulutuksessa opitaan erottamaan, …

Kommunikaatiokolmio ja kulmakivet, etäkoulutus

Koulutukset
31.1.2024 klo 07:50
Etäkoulutus

Sisältö Perinteisillä testeillä on vaikeaa kartoittaa kommunikaation ydintaitoja. Pitkän työkokemuksen seurauksena Hannele Tanskanen sekä Sanna Tarpila ovat kehitelleet tarpeeseen menetelmän näiden perustaitojen kartoittamiseen. Koulutuksessa käydään läpi kommunikaation perusteita, ydintaitoja ja …