Siirry sisältöön

Autismikirjo ja haastava käyttäytyminen

Aika:
14.2.2024 klo 09:00–15:30
Paikka:
Etäkoulutus Teams-ympäristössä
Maksullisuus:
160€

Sisältö

Tässä koulutuksessa pääpaino on autismikirjossa ja siihen liittyvissä psykologisissa häiriöissä ja käytösongelmissa. Koulutus on päivitetty mukaillen aikaisemmin tänä vuonna julkaistua Käypä Hoito-suositusta.

Autismikirjo-koulutuksen pääteemat ovat psykososiaalinen toimintakyky, autismikirjon näytönastekatsaukset, autismiystävällinen oppimisympäristö, ahdistuneisuushäiriöt autismikirjossa, työntekijän vuorovaikutuksen mukauttaminen, skitsofrenia ja muut psykoosit autismikirjossa, depressio ja autismikirjo, kaksisuuntainen mielialahäiriö, haastava käyttäytyminen ja funktionaalinen analyysi sekä esimerkkitapauksia.

Osallistujalla toivotaan olevan perustietoa autismista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

07.02.2024

Ilmoittautumisohje

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Veloitukseton peruminen voidaan tehdä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tämän jälkeen perumisesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta toimistokuluina sairaus tai muun pätevän syyn sattuessa. Mikäli peruminen jätetään tekemättä, peritään koko koulutusmaksu.

Muut tapahtumat