Toimintaterapia

Toimintaterapeutin tutkimus ja terapia perustuvat yksilölliseen, asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintaterapiapalvelut painottuvat lyhytaikaisessa kuntoutuksessa oleviin asiakkaisiin ja poliklinikka-asiakkaisiin sekä tarvittaessa arvioinnin perusteella pitkäaikaiskuntoutuksessa oleviin terapia-asiakkaisiin.

Oleellisemmat osat toimintaterapeutin työtä ovat

 • taitojen ja toimintavalmiuksien arviointi ja tutkiminen (esim. havainto- ja muistitoiminnot)
 • itsestä huolehtimisen taitojen arviointi ja ohjaus
 • tavoitteiden asettaminen, esim. GAS -tavoitteet yhdessä lähiverkoston kanssa
 • yksilöterapia sekä yhteisterapiat fysio- ja puheterapeutin kanssa
 • ryhmämuotoinen kuntoutus yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • ohjaus ja konsultaatio
 • yhteistyö eri sidosryhmien kanssa kuten oppilaskodit, aikuisten kuntoutusyksiköt, koulut, ohjaustoiminta, yksityiset ammatinharjoittajat, erityistyöntyöntekijät ym.
 • päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarvearviointi ja hankinta
 • ohjaus- ja arviointikäynnit liikkuvina palveluina

Toimintaterapeutin erikoisosaamista hyödynnetään, kun on tarvetta arvioida:

 • käsien käyttöä/hienomotoriikkaa
 • havaintotoimintoja
 • tarkkaavaisuuden suuntaamista
 • aistitiedon käsittelyä
 • kehon hahmottamista ja -hallintaa
 • oman toiminnan ohjailua ja suunnittelua
 • itsetuntemusta, tunne-elämää sekä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
 • toiminnallista näönkäyttöä

Kuvia / toimintaterapia

Yhteyshenkilöt

Kati Auvinen
Kati Auvinen
toimintaterapeutti
Puh. 044 389 9709
kati.auvinen@vaalijala.fi

Maria Järvelä
Maria Järvelä
toimintaterapeutti
Puh. 050 389 9330
maria.jarvela@vaalijala.fi

Susanna Partti
Susanna Partti
toimintaterapeutti
Puh. 050 389 9450
susanna.partti@vaalijala.fi

Seija Rissanen
Seija Rissanen
toimintaterapeutti (ma-ke)
Puh. 050 389 9284
seija.rissanen@vaalijala.fi