Toimintaterapia

Toimintaterapeutin arviointi ja terapia perustuvat asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintaterapiapalvelut kohdentuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Toimintaterapiapalveluita tarjotaan myös Vaalijalan poliklinikoiden asiakkaille joko poliklinikoiden tiloissa tai asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä.

Oleellisemmat osat toimintaterapeutin työtä ovat

 • taitojen ja toimintavalmiuksien arviointi ja ohjaus 
 • yksilöterapia sekä yhteisterapiat fysio- ja puheterapeutin kanssa 
 • ryhmämuotoinen kuntoutus yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa 
 • yhteistyö asiakkaan eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. 
 • päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarvearviointi. 
 • ohjaus-, konsultaatio- ja arviointikäynnit liikkuvina palveluina 

Toimintaterapeutin erikoisosaamista hyödynnetään, kun on tarvetta arvioida:

 • käsien käyttöä/hienomotoriikkaa
 • havaintotoimintoja
 • tarkkaavaisuuden suuntaamista
 • aistitiedon käsittelyä
 • kehon hahmottamista ja -hallintaa
 • oman toiminnan ohjailua ja suunnittelua
 • itsetuntemusta, tunne-elämää sekä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
 • toiminnallista näönkäyttöä
 • päivittäisiä toimia ja itsestä huolehtimisen taitoja

Yhteyshenkilöt

Kati Auvinen

Toimintaterapeutti

Puh. 044 389 9709

kati.auvinen@etelasavonha.fi

Merike Hentunen

Toimintaterapeutti

Puh. 050 389 9330

merike.hentunen@etelasavonha.fi

Jaana Karjalainen

Toimintaterapeutti

Puh. 044 3899829

jaana.karjalainen@etelasavonha.fi

Outi Salonen

Toimintaterapeutti, poissa 09/23 saakka

Puh. 044 3899866

outi.salonen@etelasavonha.fi