Sosiaalityö

Vaalijalassa sosiaalityöntekijä on keskeisessä asemassa kuntayhteistyössä ja asiakkaiden palveluprosessien koordinoinnissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan asioissa ns. elämänkaarimallilla ja yksikköjaon pohjalta. Hän on yhdyshenkilö asiakkaan, hänen läheistensä, kunnan sekä muiden palveluntuottajien ja Vaalijalan välillä. Sosiaalityön tehtävänä on edistää ja tukea asiakkaan kokonaisvaltaista sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia - arjen hallintaa. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa osallistuen moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toimintaan. Sosiaalityössä korostuu yksilökohtainen palveluohjaus, jossa koordinoidaan asiakkaan tarvitsemia palveluja. Sosiaalityöntekijä keskustelee asiakkaan elämäntilanteesta, antaa tukea kriisitilanteissa sekä ohjaa, neuvoo ja tukee häntä ja hänen läheisiään.

Sosiaalityöntekijän tehtäviä

  • asiakkuuden valmistelu
  • palveluohjaus: tiedottaminen, neuvonta, ohjaus ja apu erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemisessa
  • asiakkaan sosiaalisen tilanteen arviointi
  • asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä
  • asiakkaan kuntoutusprosessin kokonaisvaltainen koordinointi
  • asiakkaan palvelujen jatkosuunnittelu ja sopiminen yhdessä kotikunnan kanssa.

Työmenetelmiä ovat

  • asiakaslähtöinen yhteis- ja verkostotyö
  • asiakkaan arjen hallinnan tukeminen voimaannuttavin työottein
  • psykososiaalinen työ
  • yksilökohtainen palveluohjaus.

› Sosiaalityöntekijöiden työnjako, Nenonpellon yksiköt (PDF)

Yhteyshenkilöt

Heidi Jaamalainen
Sosiaalityöntekijä
Puh. 044 389 9721
heidi.jaamalainen@vaalijala.fi

Kirsi Jehimoff
Sosiaalityöntekijä
050 389 9248
kirsi.jehimoff@vaalijala.fi

Marjo Kemppainen
Sosiaalityöntekijä
Puh. 044 389 9750
marjo.kemppainen@vaalijala.fi

Tiina Kinnunen
Johtava sosiaalityöntekijä
Puh. 050 389 9256
tiina.kinnunen@vaalijala.fi

Anne Nykänen
Sosiaalityöntekijä
Puh. 050 389 9255
anne.nykanen@vaalijala.fi

Anni Vänttinen
Vs. sosiaalityöntekijä
Puh. 050 389 9372
anni.vanttinen@vaalijala.fi

Eija Öster
Sosiaalityöntekijä
Puh. 050 389 9254
eija.oster@vaalijala.fi