Psykologia

Psykologi on perehtynyt ihmisen toimintaan, psykologiseen kehitykseen ja elämänkulkuun. Kehitysvamma-alalla psykologi pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Psykologi voi auttaa erilaisissa kriisitilanteissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä tukea mm. tunnetaitojen ja itsetunnon kehitystä.

Psykologin työhön kuuluvat:

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

 • Psykologisten tutkimusten tarpeen arviointi ja toteuttaminen
 • Kehitysvammaisuuden diagnosointiin liittyvät psykologiset tutkimukset
 • Kognitiivisen kehitystason ja oppimisedellytysten arviointi
 • Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaus
 • Psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän arviointi
 • Tutkimustulosten hyödyntäminen arjessa

Asiakastyö

 • Tukikeskustelut, jotka sisältävät asiakkaan motivointia, ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukemista
 • Psykoterapia

Perheen ja verkostojen kanssa tehtävä työ

 • Henkilön lähipiirin kanssa käytävät keskustelut, joissa keskeistä on vuorovaikutuksen tukeminen ja toimintatilanteiden pohdinta

Moniammatillinen yhteistyö

 • Yksilöllinen palveluiden, kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelu
 • Itsemääräämisoikeussuunnitelmien laadintaan ja rajoitustoimenpidearviointiin osallistuminen 

Konsultointi ja koulutus

Erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät

Yhteyshenkilöt

Markus Sundin

Johtava psykologi, psykoterapeutti

Puh. 050 389 9260

markus.sundin@etelasavonha.fi

Krista Lehtomäki

Psykologi

Puh. 050 389 9230

krista.lehtomaki@etelasavonha.fi

Moona Viskari

Psykologi

040 4816 083

moona.viskari@etelasavonha.fi

Sofia Eskelinen

Psykologi

Puh. 044 389 9824

sofia.eskelinen@etelasavonha.fi

Henna Kauppinen

Psykologi

Puh. 050 389 9258

henna.kauppinen@etelasavonha.fi

Heikki Puukko

Psykologi, psykoterapeutti

Puh. 050 389 9257

heikki.puukko@etelasavonha.fi