Psykologia

Psykologi on perehtynyt ihmisen toimintaan, psykologiseen kehitykseen ja elämänkulkuun. Kehitysvamma-alalla psykologi pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Psykologi voi auttaa erilaisissa kriisitilanteissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä tukea mm. tunnetaitojen ja itsetunnon kehitystä.

Psykologin työhön kuuluvat:

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

 • Psykologisten tutkimusten tarpeen arviointi ja toteuttaminen
 • Kehitysvammaisuuden diagnosointiin liittyvät psykologiset tutkimukset
 • Kognitiivisen kehitystason ja oppimisedellytysten arviointi
 • Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaus
 • Psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän arviointi
 • Tutkimustulosten hyödyntäminen arjessa

Asiakastyö

 • Tukikeskustelut, jotka sisältävät asiakkaan motivointia, ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukemista
 • Psykoterapia

Perheen ja verkostojen kanssa tehtävä työ

 • Henkilön lähipiirin kanssa käytävät keskustelut, joissa keskeistä on vuorovaikutuksen tukeminen ja toimintatilanteiden pohdinta

Moniammatillinen yhteistyö

 • Yksilöllinen palveluiden, kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelu
 • Itsemääräämisoikeussuunnitelmien laadintaan ja rajoitustoimenpidearviointiin osallistuminen 

Konsultointi ja koulutus

Erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät

Palvelukuvaus

Palvelukuvaus / Psykologipalvelut

PSYKOLOGIPALVELUT

Kenelle

Psykologipalveluja tarjotaan kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joilla voi olla esimerkiksi älyllinen kehitysvamma, neuropsykiatrisia vaikeuksia tai mielenterveyspulmia sekä heidän kanssaan työskenteleville lähihenkilöille, omaisille ja yhteisölle. Palveluja on saatavilla Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäellä sekä poliklinikoilla Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Osa palveluista toteutetaan liikkuvina palveluina asiakkaan omiin toimintaympäristöihin, kuten kotiin, kouluun ja työpaikalle.

Tavoite

Psykologipalvelujen tavoitteet liittyvät läheisesti kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Yleisenä tavoitteena on yksilöllisten tukitoimien kartoittaminen, toteuttaminen ja seuranta.

Hyödyt

Psykologipalvelujen hyötyinä ovat tieto ihmisen psykologisesta kehityksestä, toiminnan yleisistä lainalaisuuksista, elämänkulusta, mielenterveydestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja neuropsykologiasta. Tiedon avulla voidaan tukea asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Palvelun sisältö

Psykologien tarjoamat palvelut ovat monimuotoisia ja laaja-alaisia, joihin kuuluvat psykologiset tutkimukset ja arvioinnit, asiakastyö, perheen ja verkostojen kanssa tehtävä työ, moniammatillinen yhteistyö, itsemääräämisoikeussuunnitelmien laadintaan ja rajoitustoimenpidearviointiin osallistuminen, koulutus, konsultointi ja työnohjaus sekä erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Kesto vaihtelee palvelun sisällön ja tarpeen mukaan.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Markus Sundin, johtava psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja, Etelä-Savon poliklinikka, 0503899260

Sofia Eskelinen, psykologi

Henna Kauppinen, psykologi, Keski-Suomen poliklinikka

Krista Lehtomäki, psykologi

Mikko Moisio, psykologi, Pohjois-Savon poliklinikka

Heikki Puukko, psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja

Moona Viskari, psykologi

päiväys 14.9.2022

Yhteyshenkilöt

Markus Sundin

Johtava psykologi, psykoterapeutti

Puh. 050 389 9260

markus.sundin@etelasavonha.fi

Krista Lehtomäki

Psykologi

Puh. 050 389 9230

krista.lehtomaki@etelasavonha.fi

Moona Viskari

Psykologi

040 4816 083

moona.viskari@etelasavonha.fi

Sofia Eskelinen

Psykologi

Puh. 044 389 9824

sofia.eskelinen@etelasavonha.fi

Henna Kauppinen

Psykologi

Puh. 050 389 9258

henna.kauppinen@etelasavonha.fi

Heikki Puukko

Psykologi, psykoterapeutti

Puh. 050 389 9257

heikki.puukko@etelasavonha.fi