Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu eri-ikäisille asiakkaille ja/tai perheille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutukseen.   

Neuropsykiatrinen valmennus on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Työskentely aloitetaan 1-3 arviointitapaamisella, joiden aikana arvioidaan asiakkaan neuropsykiatrisen valmennuksen tarvetta ja työskentelyvalmiuksia. Varsinainen neuropsykiatrinen valmennus kestää 3 - 10 tapaamiskertaa. 

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja hyödyntäen asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen avulla asiakas opettelee uusia toimintatapoja oman elämänhallintansa tueksi. Lisäksi asiakas saa apua uusien käyttäytymismallien löytämiseen ristiriitatilanteissa ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen.  Työskentely on ratkaisukeskeistä, asiakkaan vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista. Pääpaino työskentelyssä on arjen toimintojen harjoittelemisessa. 

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai Vaalijalan toimipisteissä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös pienissä ryhmissä 

Palvelukuvaus / Neuropsykiatrinen valmennus

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Kenelle

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka suunnattu eri-ikäisille asiakkaille ja/tai perheille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutukseen. 

Tavoite

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja hyödyntäen asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen avulla asiakas opettelee uusia toimintatapoja oman elämänhallintansa tueksi.  

Hyödyt

Asiakas saa tukea elämänhallinnan ja arjen sujumiseen sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen eri elämän aloilla. Lisäksi asiakas saa apua uusien käyttäytymismallien löytämiseen ristiriitatilanteissa ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen.

Palvelun sisältö

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai Vaalijalan toimipisteissä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Työskentely on ratkaisukeskeistä asiakkaan vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista. Pääpaino työskentelyssä on arjen toimintojen harjoittelemisessa.

Palveluun
hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Kesto

Neuropsykiatrinen valmennus on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Työskentely aloitetaan 1-3 arviointitapaamiselle, joiden aikana arvioidaan asiakkaan neuropsykiatrisen valmennuksen tarvetta ja työskentely valmiuksia. Varsinainen neuropsykiatrinen valmennus kestää 3 - 10 tapaamiskertaa.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Lisätietoja Vaalijalan poliklinikoilta

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Janika Jäntti

Ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Puh. 050 389 9357

janika.jantti@etelasavonha.fi