Musiikkiterapia

Musiikkiterapia hoito- ja kuntoutusmuotona

Musiikkiterapia on yksilöllinen tai ryhmätoiminnallinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja musiikkiterapian eri menetelmiä hyödynnetään keskeisinä välineinä kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapeuttina voi toimia (SUMUKE–työryhmän hyväksymän) koulutuksen käynyt ammattilainen. Kuntoutujan tarve musiikkiterapiaan voi liittyä fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alueelle. Musiikkiterapia sopii usean eri kohderyhmän terapiamuodoksi. Musiikkiterapian keskiössä on kuntoutujan ja hänen lähiympäristön oma asiantuntijuus, kuntoutujan omien voimavarojen, aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen sekä näkyväksi tekeminen. Musiikkiterapiassa on pyrkimys esteettömään osallistumiseen, sillä musiikki terapeuttisen työskentelyn välineenä ei vaadi tai edellytä kuntoutujalta musiikillisia taitoja.

Musiikkiterapeutin toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi

  • kuntoutujan musiikkiterapiatarpeen kartoitus tai musiikkiterapian soveltuvuuden arviointi
  • kuntoutustavoitteiden asettaminen ja tarvittaessa GAS -tavoitteet yhdessä lähiverkoston kanssa
  • yksilöterapiatapaamiset sekä mahdolliset yhteisterapiat (fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin kanssa)
  • ryhmämuotoinen kuntoutus (tarvittaessa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa)
  • ohjaus ja konsultaatio
  • yhteistyö eri sidosryhmien kanssa kuten oppilaskodit, kuntoutusyksiköt, koulut, päiväaikainen ohjaustoiminta, yksityiset ammatinharjoittajat, erityistyöntyöntekijät yms. tahot
  • ohjaus- ja arviointikäynnit liikkuvina palveluina
  • erityisasiantuntijana toimiminen musiikin hoidollisten ja terapeuttisten vaikutusten sekä niiden sovellusmahdollisuuksien lisäämisessä moniammatillisessa työskentelyssä

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen
Heidi Jumppanen
musiikkiterapeutti
Puh. 044 389 9757
heidi.jumppanen@vaalijala.fi