Laatu

Meillä on käytössä sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä. Sertifikaatti on todistus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Laadunhallintajärjestelmä on rakenteilla Etelä-Savon Hyvinvointialueen IMS-järjestelmään. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen.  Laatutyö on osa jokaisen työntekijän työtä. Laadunhallintajärjestelmästä vastaa laatuvastaava Heidi Laurila, heidi.laurila(a)etelasavonha.fi.

Toiminnan laadun varmistamiseksi olemme sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:

  1. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita palveluja, jotka perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja pyrimme syvälliseen ymmärrykseen asiakkaittemme tarpeista ja vaatimuksista.
  2. Noudatamme toiminnassamme Vaalijalan arvoja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
  3. Kehitämme palveluitamme asiakkaiden ja sidosryhmien palautteen pohjalta.
  4. Henkilökuntamme on pätevää ja osaavaa. Olemme sitoutuneet suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen joka perustuu strategisiin valintoihin ja kattavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen.
  5. Toimintamme on asianmukaisesti dokumentoitua. Käsittelemme poikkeamat viipymättä, rakentavasti ja vastuullisesti. Poikkeamien korjaaminen muodostaa perustan oppimiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Pääset katsomaan meille myönnettyä sertifikaattia, kun klikkaat kuvaa