Siirry sisältöön

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä, jokainen kokee seksuaalisuuden omalla tavallaan. Seksuaalisuus rakentuu yksilön ja sosiaalisten rakenteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kehittyminen, sairaudet, vammat ja elämänkulun mukanaan tuomat muutokset lisäävät tarvetta saada tietoa sekä tukea seksuaalisuudelle. Seksuaalisuuden huomioiminen ja sen puheeksi ottaminen ovat luonteva osa kaikkea asiakastyötä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Työntekijän oma arvomaailma tai asenteet eivät saa olla puheeksi ottamisen esteenä.

Seksuaalisuus koulutuskokonaisuus tarjoa tietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä antaa valmiuksia ja taitoja huomioida erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista työtä. Koulutuskokonaisuudesta voi valita itseään kiinnostavat koulutukset. Seksuaalisuuden kohtaaminen koulutus tarjoaa perustietoa seksuaalisuudesta. Seksuaalikasvatus osana arjentyötä ja seksuaalinen hyväksikäyttö koulutukset tarjoavat syvennettyä tietoa aiheesta ja on suositeltavaa, että koulutukseen tulijalla on perustietoa seksuaalisuuteen liittyen. Koulutukset ovat suunnattu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seksuaalisuuden kohtaaminen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä luoda valmiuksia huomioida ja kohdata erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista työtä. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat seksuaalisuus ja sen ilmeneminen, vammaisuus ja seksuaalisuus, seksuaalisuus yhteisössä, omaiset ja seksuaalisuus sekä ammatillisuus ja seksuaalisuus.

Seksuaalikasvatus osana arjen työtä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiuksia ja taitoja tehdä seksuaalikasvatusta osana omaa ammatillista työtä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin turvataito ja seksuaalisuuskasvatus materiaaleihin ja niiden käyttöön osana arjen työtä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään seksuaalisen hyväksikäytön ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Koulutuksessa tarkastellaan seksuaalista hyväksikäyttöä niin uhrin kuin tekijän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on antaa työntekijälle työvälineitä toimia ja tukea erityistä tukea tarvitsevaa asiakasta seksuaalisen hyväksikäytöntilanteissa.

Lisätietoja:

Janika Jäntti

Seksuaaliterapeutti

janika.jantti@etelasavonha.fi 050 3899 357