Siirry sisältöön

Kehitysvammaisuus ja mielenterveys -koulutuskokonaisuus antaa arkeen käytännöllisiä ja teoreettisia työvälineitä. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisten parissa työskenteleville henkilöille.

Kehitysvammaisuus ja mielenterveys

Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen henkilön mielenterveysongelmiin, yleisimpiin psyykkisiin häiriöihin ja toimintakykyyn. Koulutuksessa käydään läpi psyykkisten ja häiriöiden ja käyttäytymisongelmien erottamista ja perehdytään kehitysvammaisten mielenterveysongelmien hoitamiseen.

Käyttäytymisanalyysi

Käyttäytymisanalyysi: terapiaa vai arjen työtä? Koulutuksessa tutustutaan funktionaaliseen käyttäytymisanalyysiin. Käydään läpi teoriassa ja tapausesimerkkien kautta mahdollisuuksia vaikuttaa käyttäytymisanalyysillä asiakkaan haastavaan käyttäytymiseen.

Terapeuttinen asennoituminen ja työskentely kuntoutus- ja hoitotyössä

Koulutuksessa esitellään ja kerrataan käyttäytymisanalyysin perusteita. Koulutuksessa käydään läpi tunnevalmennusta, myötäelävää vuorovaikutusta, tunnetaitojen opettamismenetelmiä ja sosiaalisia taitoja.

Lisätietoja: