Kommunikaatio

Kommunikaatiokoulutuksissa keskitytään erilaisten kommunikaatio- ja vuorovaikutuskeinojen opetteluun ja osassa koulutuksia myös materiaalin valmistamiseen. Kommunikaatiokoulutuksista voit koota itsellesi mieleisen kokonaisuuden, jolla ylläpidät ja lisäät kommunikaatio-osaamistasi.

Kuvanvaihtokaupalla kohti toimivaa vuorovaikutusta (2x1/2 pv)

Kuvavaihtokauppa on menetelmä, jolla kokemuksellisesti opetetaan asiakkaalle kommunikaation perimmäinen idea: vaikuttaminen toiseen ihmiseen ja toiselle ihmiselle kommunikoimisen avulla haluamansa asian saaminen. Tavoitteena on oppia, miksi tarvitaan kommunikaation idean ja kuvien merkityksen opettelua kuvavaihtokaupalla ja kuvavaihtokaupan käytännön arjen toteutusta. Koulutus on käytännönläheinen ja siinä tarjotaan arkeen käyttöönotettavia harjoituksia ja toimintamalleja. Koulutus on tarkoitettu puhevammaisten kanssa työskenteleville, joiden asiakkailla on suuria pulmia kommunikaatiossaan. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen, kommunikaatio-ohjaajat Marjo Miettinen, Irma Papinniemi ja Marja Vilkki, Vaalijalan kuntayhtymä.

Tutustutaan tukiviittomiin – tukiviittomien alkeet

Koulutuksen aikana tutustutaan viittomakommunikaation perusteisiin ja opitaan perusviittomia arkisista aihepiireistä; esim. aakkoset, numerot, ruokasanastoja, tunteita, tekemisiä, ihmisiä ja paikkoja. Ryhmän toiveet aihepiirien valinnassa otetaan huomioon. Koulutus toteutetaan viikoittain, torstaisin, kahden oppitunnin jaksoissa; yhteensä 14 oppituntia á 45 min. Koulutus sopii kaikille, joilla on tukiviittomia käyttäviä asiakkaita. Kouluttajat: viittomakielen ja puhevammaisten tulkit Outi Manunen ja Mirka Oksanen, Vaalijalan kuntayhtymä.

Puhevammaisen henkilön kohtaaminen – tavoitteena toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio

Koulutuksessa keskitytään selvittämään mitä tehdään, kun puhe puuttuu ja motoriikka ”mättää”. Kuinka vaikeimmin puhevammainen henkilö voi tehdä omia valintoja ja päätöksiä. Kuinka voi oppia osaavaksi vuorovaikutuskumppaniksi. Koulutuksessa tutustutaan kommunikaatiopassiin ja siihen mitä passi kertoo. Koulutus sisältää myös pienimuotoista kommunikaatiomateriaalia valmistusta. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen, kommunikaatio-ohjaajat Marjo Miettinen, Irma Papinniemi ja Marja Vilkki, Vaalijalan kuntayhtymä.

Työkaluja kommunikaatioon – AAC:n alkeet

Koulutuksen tavoitteena on saada perusvalmiudet kohdata puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiokeinoa (AAC) käyttävä henkilö. Koulutuksessa tutustutaan viittoma-, kuva- ja esinekommunikaation eri muotoihin, sekä perehdytään ympäristön antaman mallin tärkeyteen. Jos asiakkaasi kommunikointikeino ei vastaa arjen tarpeita, avuksi tarvitaan AAC. Koulutus on tarkoitettu kaikenikäisten puhevammaisten kanssa työskenteleville. Kouluttajat: puheterapeutti Silja Ikonen ja  kommunikaatio-ohjaajat Marjo Miettinen, Irma Papinniemi ja Marja Vilkki, Vaalijalan kuntayhtymä.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt

Silja Ikonen
Silja Ikonen
johtava puheterapeutti
(poissa 30.11.2019 asti)

Heidi Laurila
Heidi Laurila
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9641
heidi.laurila@vaalijala.fi

Outi Manunen
Outi Manunen
kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9741
outi.manunen@vaalijala.fi

Marjo Miettinen
Marjo Miettinen
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 050 389 9390
marjo.miettinen@vaalijala.fi

Mirka Oksanen
Mirka Oksanen
kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9822
mirka.oksanen@vaalijala.fi

Irma Papinniemi
Irma Papinniemi
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 050 389 9331
irma.papinniemi@vaalijala.fi

Marja Vilkki
Marja Vilkki
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Toimivapaalla 12/2019 saakka,
sij. Marjo Miettinen