Fysioterapia

Fysioterapeutti arvioi asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä osana kokonaiskuntoutusta toimien moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Fysioterapeutit työskentelevät sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa että poliklinikoilla (Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen pkl) ja toteuttavat myös liikkuvia palveluja.

Vaalijalan fysioterapeuttien vahvuutena on erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten, monivammaisten sekä autististen ja psykiatristen asiakkaiden tuntemus, minkä pohjalta voidaan arvioida tarvittavat terapiat sekä muut liikunta- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukemisen muodot, mm. apuvälineet ja harrastukset. Olennainen osa työtä on asiakkaan arviointi ja tukeminen arkiympäristössä sekä omaisten ja lähityöntekijöiden ohjaus ja tarvittaessa kouluttaminen osaamis- ja tukikeskuksessa, palvelukodeissa sekä asiakkaiden kotona ja toimintaympäristöissä.

Tutkimusten ja arviointien perusteella tehdään mm. soveltuvien terapioiden sekä apuvälineiden tarpeen suositukset ja laaditaan tarvittavat lausunnot. Kuntoutustyöryhmän jäsenenä fysioterapeutti osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja asiantuntijana tiimeihin. Yhteistyötahoina ovat mm. keskussairaalat, terveyskeskukset, yksityiset terapeutit ja palvelun tuottajat sekä kunnan sosiaalipalvelut.

Fysioterapeuttimme työskentelevät asiakaslähtöisesti. Terapioiden toteutuksessa hyödynnetään kokemukseen perustuvaa osaamista mm. yhteisterapioissa ja -ryhmissä sekä osaamis- ja tukikeskuksen yhteyteen kehitettyjä kokemuksia tarjoavia toimintakohteita

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet mm. NDT- ja ratsastusterapiaan, autismiin, psykofyysiseen fysioterapiaan sekä neurologiaan, ortopediaan ja geriatriaan. Lisäksi osaamis- ja tukikeskukseen Nenonpeltoon on hankittu monipuolinen apuvälinevalikoima. Nämä mahdollistavat monipuolisten terapiamuotojen käytön ja kehittämisen.

Fysioterapiaan sisältyy mm.

 • liikuntavammaisten kuntoutus
 • päivittäisten toimintojen harjoittelu
 • ratsastusterapia
 • allasterapia
 • psykofyysinen fysioterapia
 • fysikaaliset hoidot
 • motorinen rata
 • kuntosaliharjoittelu
 • liikuntaryhmät
 • erityisliikunta (mm. melonta, golf, luistelu)
 • apuvälineiden arviointi, sovitus ja hankinta
 • ergonomian ohjaus
Palvelukuvaus

FYSIOTERAPIA

Kenelle

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sekä poliklinikoiden asiakkaat. Palvelukotien ja muiden asumisyksiköiden asiakkaat.

Tavoite

Liikunta- ja toimintakyvyn arviointi osana moniammatillista kuntoutusta.  Toimintakyvyn tukeminen eri terapiamuodoin ja apuvälinein. Lähityöntekijöiden ja omaisten ohjaus asiakkaan arkiympäristössä.

Hyödyt

Vaalijalan fysioterapeuttien vahvuutena on kehitysvammaisten, mo-nivammaisten, autistien sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tuntemus, minkä pohjalta voidaan arvioida ja toteuttaa tarvittavat terapiat sekä muut liikunta- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukemisen muodot, mm. apuvälineet ja harrastukset.

Palvelun sisältö

Liikunnan ja motoriikan tason ja taitojen arviointi.

Fysioterapeuttiset tutkimukset.

Terapiatarpeiden (mm. fysio-, allas- ja ratsastusterapia) arviointi.

Apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus.

Asunnonmuutostöiden arviointi.

Yhteistyö asiakkaiden kuntoutusyksiköiden, muiden kuntoutukseen osallistuvien ja perheiden kanssa.

Tarvittavat lausunnot ja suositukset.


Palvelut ryhmille: ohjaus ja koulutus mm. kuntoutusyksiköille, palvelukotien ja muiden asumis-, työ- ja toimintayksiköiden henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Osaamis- ja tukikeskuksessa terapiaan sisältyy lisäksi mm. liikuntavammaisten kuntoutus, päivittäisten toimien harjoittelu, ratsastusterapia, allasterapia, psykofyysinen fysioterapia, motorinen rata, kuntosaliharjoittelu, liikuntaryhmät, erityisliikunta (mm. melonta, golf, luistelu), apuvälineiden arviointi, sovitus ja hankinta sekä ergonominen ohjaus.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Käyntikerrat ja ajallinen kesto tarpeen mukaan sopien.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja /yhteystiedot

Sanna-Mari Levänen, fysioterapeutti, puh. 050 389 9207

Jari Rouhiainen, fysioterapeutti, puh. 050 389 9282

Taru Schulz, fysioterapeutti ja ratsastusterapeutti, puh. 050 389 9283

Jenni Soininen, fysioterapeutti, puh. 044 389 9626

Sirpa Öster, fysioterapeutti ja NDT-terapeutti, puh. 050 389 9327

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Sanna-Mari Levänen

Fysioterapeutti

Puh. 050 389 9207

sanna-mari.levanen@vaalijala.fi

Jari Rouhiainen

Fysioterapeutti

Puh. 050 389 9282

jari.rouhiainen@vaalijala.fi

Taru Schulz

Fysioterapeutti, ratsastusterapeutti

Puh. 050 389 9283

taru.schulz@vaalijala.fi

Jenni Soininen

Fysioterapeutti

Puh. 044 389 9626

jenni.soininen@vaalijala.fi

Sirpa Öster

Fysioterapeutti, NDT-terapeutti

Puh. 050 389 9327

sirpa.oster@vaalijala.fi