AVEKKI-palvelut

AVEKKI on toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan. Toimintatapamalli sisältää ammatillisten toimintojen sarjan, joka alkaa ennaltaehkäisystä ja ennakoinnista, jatkuu hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja sitä kautta kokemusoppimiseen. AVEKKI – toimintatapamallin ytimessä on ihmisen arvostava kohtaaminen ja kiinnostuminen käyttäytymisestä ja sen syistä.

Koulutus:

AVEKKI 1-koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille ja yhteisöille, jotka kohtaavat työssään vaativia asiakastilanteita, sekä kaikille vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta kiinnostuneille. Koulutuksen pääteemoina ovat käyttäytymisen luokitusmalli, ennaltaehkäisy ja ennakointi, vuorovaikutus, työntekijän vireystila, pelko ja stressi, provokaatio viestinnässä, työyhteisön merkitys, aggressiivista käyttäytymistä virittäviä tekijöitä sekä turvallinen fyysinen hallinta. Koulutuksien painotukset räätälöidään tilaajan tarpeisiin. Ylläpitokoulutukset auttavat AVEKKI 1- koulutuksien jälkeen ylläpitämään työntekijän henkisiä ja toiminnallisia valmiuksia kohdata uhka- ja väkivaltatilanteita.

Konsultaatio:

AVEKKI-konsultaatiot ovat tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan henkilöille ja työyhteisöille, jotka haluavat tarkastella ja kehittää osaamistaan vuorovaikutustaan erilaisissa käyttäytymiseen liittyvissä asiakastilanteissa. Konsultaatiot ovat usein prosessiluonteisia ja niille asetetaan tavoitteet, joita arvioidaan säännöllisesti.

Jälkiselvittely:

AVEKKI-jälkiselvittely on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville yksilöille ja yhteisöille, jotka ovat kohdanneet uhka-, aggressio- tai väkivaltatilanteen. AVEKKI-jälkiselvittelyssä tarkastellaan tapahtumaa kokemusoppimisen näkökulmasta AVEKKI-kouluttajan ohjaamana. Tavoitteena käydä yksittäinen tilanne läpi, muodostaa siitä kokonaisuus sekä käsitellä tilanteessa heränneitä tunteita ja ajatuksia. Ammatillisessa keskustelussa käsitellään tapahtumaa myös asiakkaan näkökulmasta.

Perhetyö:

Perhetyö on tavoitteellista ja raamitettua yhteistyötä perheen ja verkostojen kanssa. Tapaamiset rakentuvat perheen tarpeista ja vahvistavat perheen sisäisiä jo toimivia toimintamalleja kohdata erilaisia turvallisuutta uhkaavia tilanteita. Perhetyö on prosessiluonteista vuorovaikutussuhteiden tarkastelua. Tavoitteena on perheen sisäisen dynamiikan palauttaminen, sekä tiedon ja taidon lisääminen vaativien vuorovaikutustilanteiden kohtaamisessa. Perhetyön tavoitteita arvioidaan säännöllisesti yhdessä perheen ja verkostojen kanssa. 

Työnohjaus:

Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyhteisön perustehtävään, sen tavoitteisiin, työyhteisön ryhmädynamiikkaan ja rooleihin liittyvien ilmiöiden ja tunteiden ihmettelyä, tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.  Lisätä työn laatua, tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.  Vahvistaa työssä jaksamista ja lisätä yhdessä oppimista. Työnohjaukselle asetettuja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti yhdessä tilaajan kanssa.

Yhteyshenkilöt

Laura Haaranen

Kouluttaja

Puh. 050 389 9250

laura.haaranen@vaalijala.fi

Mimmi Nenonen

Kouluttaja

Puh. 050 389 9488

mimmi.nenonen@vaalijala.fi

Niko Kivimäki

Vastaava kouluttaja

integratiivinen työnohjaaja (STOry)

Puh. 050 389 9489 niko.kivimaki@vaalijala.fi

Jamil Zidani

Kouluttaja

Puh. 044 389 9890

jamil.zidani@vaalijala.fi