Vaahteran toiminnot suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle.

Vaahtera

Vaahtera tarjoaa yksilöllistä ja tavoitteellista päiväaikaista toimintaa. Tavoitteena on luoda  asiakkaille myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. Vaahterassa tehdään erilaisia pöytätason tehtäviä, kuten lajittelua, palapelejä ja käsitöitä. Omaa luovuutta voi käyttää eri kädentaidoissa ja pienimuotoisissa puutöissä sekä musiikkiryhmässä. Vaahterassa tehdään myös erilaisia kuljetus- ja asiointitehtäviä sekä harjoitellaan arjen taitoja. 

Vaahterassa ohjataan asiakkaita sosiaaliseen vuorovaikutukseen ryhmä- ja yksilötyöskentelyn avulla. Kommunikaatiotaitoja tuetaan erilaisten harjoitteiden, voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja huomioivan yhdessäolon menetelmin. Selkeän ja johdonmukaisen kommunikaation tavoitteena on luoda asiakkaalle toimintakykyä tukeva, helposti ennakoitava ja turvallinen ympäristö. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan toiveet huomioiden tehtävät Vaahterassa, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. Jokaiselle asiakkaalle luodaan oma viikkojärjestys tuomaan struktuuria arkeen sekä yksilöllisiä toimintajärjestyksiä selkiyttämään päivän kulkua eri tilanteissa. 

Päiväaikaisen toiminnan kesto suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan voinnin, tavoitteiden ja jaksamisen mukaan. Toiminta ja ohjaus toteutuvat pääosin pienryhmissä. Vaahteran tilat mahdollistavat asiakkaiden yksilöllisen huomioimisen. Tiloista voidaan karsia työskentelyä häiritseviä virikkeitä ja huomioida asiakkaan mahdolliset aistiyliherkkyydet. 

Vaahtera
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1357

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Vaahtera

Puh. 050 389 9300

Ohjaaja 2, Vaahtera

Puh. 050 389 9238