Työyhteisöjen tuki ja -konsultaatio

Tänä päivänä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt elävät ja vaikuttavat yhteiskunnassa monella tasolla. He osallistuvat työelämään ja ovat erilaisten palvelujen piirissä ja heillä on erilaisia harrastuksia. Palvelut tuotetaan heille ammattitaitoisesti ja yleensä arki sujuu.

Joskus voi kuitenkin syntyä erilaisia toistuvia tilanteita, joissa arki ei suju ja kysymyksiä nousee enemmän kuin vastauksia. Henkilöstön koulutus ja kokemus eivät riitä kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ja se voi heikentää työntekijöiden itseluottamusta ja uskoa tilanteista selviytymiseen.

Työyhteisöjen tuki ja -konsultaatio ovat keinoja, joilla lähiyhteisöä voidaan tukea ja rakentaa yhdessä työkaluja ja osaamista, joilla työyhteisön valmiudet ennaltaehkäistä ja selvitä pulmatilanteista paranevat. Tarvittaessa poraudutaan aina asennetasolle asti.

Työyhteisöjen tuki ja -konsultaatio toimivat parhaiten silloin, kun tarve havaitaan ja siihen reagoidaan ajoissa. Muutosprosessi vie aikansa. Asiakaskriisitilanteessa tämä toimintatapa ei välttämättä enää tehoa, mutta muista liikkuvista palveluista apua kriisitilanteisiin löytyy.

Työyhteisön tuki ja -konsultaatiopalvelut ovat kaikkien toimijoiden työyhteisöjen käytettävissä maksusitoumuksella. Ensimmäinen soitto ei maksa mitään!

Yhteyshenkilöt

Mari Niinivirta
Mari Niinivirta
asiantuntijapalvelujen päällikkö, seksuaaliterapeutti (NACS)
Puh. 044 389 9654
mari.niinivirta@vaalijala.fi

Markus Sundin
johtava psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9260
markus.sundin@vaalijala.fi

Esimerkkejä tilanteista ja kokemuksista työyhteisöissä:

”Kaikki on jo kokeiltu”
”Mikään ei toimi”
”Olemme tuntenet asiakkaan jo vuosia, mutta emme tiedä, miten eteenpäin?”