Tulkkauspalvelu

Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa puhe- ja kuulovammaisten tulkkauspalvelua, johon haetaan päätöstä Kelalta. Tulkkauspalvelua voidaan toteuttaa, kun asiakkaalla on käytössään jokin toimiva puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikointikeino ja kyky ilmaista omaa tahtoaan tulkkauksen avulla. Tulkkauspalvelua voi käyttää kaikissa elämän tilanteissa, missä puhe- ja kuulovammainen tarvitsee apua tullakseen ymmärretyksi tai ymmärtää, esimerkiksi harrastuksissa tai asioidessa.

Tulkkauksen toiminta-alueet ovat pääsääntöisesti Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Suomi sekä Pohjois-Karjala.

Vaalijalan kuntayhtymä on Kelan sopimuskumppani ja tuottaa lisäksi hallinto- tai potilaslakiin perustuvaa tulkkausta viranomaisille. Tulkkauspalvelun yhteyshenkilönä toimii Marjo Miettinen.

Palvelukuvaus / Tulkkauspalvelu

TULKKAUSPALVELU

Kenelle

Puhevammaiselle tai kuulovammaiselle henkilölle, jolla on käytössään joku toimiva puhetta tukeva ja/tai korvaava kommunikointikeino ja kyky ilmaista omaa tahtoaan tulkkauksen avulla. Tulkkauspalvelua toteutetaan Kelan sopimuskumppanina sekä hallinto- tai potilaslakiin perustuen viranomaisille.

Tavoite

Tulkkauksella tuetaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista puhe- ja kuulovammaisille henkilöille, jotka eivät selviydy arjen vuorovaikutustilanteista omaa kommunikointikeinoa käyttäen.

Hyödyt

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua tasavertaisena jäsenenä yhteiskuntaan, esim. asioinnin, harrastusten tai opiskelun merkeissä. Asiakas saa palvelun myötä myös lisää rohkeutta toimia itsenäisemmin.

Palvelun sisältö

Tulkkaustuotteitamme ovat puhevammaisten tulkkaus asiakkaan omaa kommunikointikeinoa käyttäen (laitteet, kansiot, tukiviittomat, epäselväpuhe, kirjoittaminen, piirtäminen, jne.) ja viittomakielen tulkkaus kuulovammaisille henkilöille sekä opiskelutulkkausta molemmissa tulkkaustuotteissa.
Osana Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusta voidaan asiakkaalle tarvittaessa järjestää tiedotusta tulkkauspalvelusta sekä tulkin käytön harjoittelua.

Palveluun hakeminen

Tulkkauspalveluoikeutta haetaan Kelalta. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tai muun asiantuntijan lausunto hakijan tulkkauksen tarpeesta.
Lisätietoa: https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

Hinta

Kelan kautta myönnetty tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta.
Kolmannen tahon tulkkauksissa (esim. sairaala, poliisi tai kuntoutuslaitos) tulkkauspalvelun maksajana toimii hallinto- ja potilaslain nojalla tilaajataho. Myös näissä tilanteissa palvelun käyttö on asiakkaille maksutonta.
Kolmannen tahon tilauksissa ota yhteyttä Outi Manuseen,
puh. 044 389 9741.

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Outi Manunen, kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen- ja puhevammaisten tulkki, puh. 044 389 9741/Poissa 22.7.2022 saakka

Marjo Miettinen, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki, puh. 050 389 9390

Heidi Laurila, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki, puh. 044 389 9641 /Poissa 31.12.2021 saakka

päiväys 18.06.2021

Puhevammaisten tulkkaus, Itäinen (Pieksämäki)

Heidi Laurila

Kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki

Puh. 040 481 6067

heidi.laurila(at)vaalijala.fi

Heidi on valmistunut Sosionomiksi (AMK) vuonna 2012 ja Puhevammaisten tulkiksi (eat) vuonna 2016. Heidillä on vahva osaaminen ja työkokemus kehitysvammaisista sekä autisminkirjon henkilöistä ja heidän tulkkaamisestaan sekä kommunikaatio-ohjauksesta niin yhteisöille, perheille, päivähoidon yksiköille, oppilaitoksille kuin moniammatillisille työryhmillekin. Heidin työkielet ovat suomi sekä englanti (hyvä). Heidin erikoisosaamisalueisiin kuuluu lapset, urheilu sekä ulkoilu/retkeily.

Tulkkausmenetelmät: kuvakommunikaatio, tukiviittomat, piirtäminen, kirjoittaminen sekä erilaiset tekniset kommunikoinnin apuvälineet sekä sovellukset, kuten SymWriter, GoTalk NOW, Widgit Go, Roihu, TAIKE, Sähkösanomat, Grid.

Puhevammaisten tulkkaus, Keskinen (Kuopio)

Outi Manunen

kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki/ Poissa 22.7.2022 saakka

Puh. 044 389 9741

outi.manunen(at)vaalijala.fi

Outi on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2005, viittomakielen tulkiksi (AMK) vuonna 2010 sekä puhevammaisten tulkiksi (eat) vuonna 2016. Outin on opinnoissaan suuntautunut pedagogiikkaan ja suorittanut lisäksi kasvatustieteen perusopinnot. Outilla on vahva osaaminen ja työkokemus kehitysvammaisista asiakkaista ja heidän tulkkaamisesta sekä kommunikaatio-ohjauksesta/opetuksesta niin asiakkaille, perheille, yhteisöille kuin oppilaitoksillekin.

Tulkkausmenetelmät: viittomakieli, tukiviittomat, viitottu puhe, kuvakommunikaatio, piirtäminen, kirjoittaminen, bliss-symbolit, sekä erilaiset tekniset kommunikoinnin apuvälineet ja sovellukset, kuten SymWriter, GoTalk NOW, Widgit Go, Roihu, TAIKE, Sähkösanomat ja Grid

Marjo Miettinen

kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki

Puh. 050 389 9390

marjo.miettinen(at)vaalijala.fi

Marjo Miettinen on valmistunut sosiaalialan ohjaajaksi vuonna 1999 ja puhevammaisten tulkiksi (eat) vuonna 2016. Näiden lisäksi Marjolla on opintoja myös kasvatustieteiden puolelta. Marjolla on pitkä työkokemus autismin kirjon asiakkaiden parissa. Erikoisosaamisalueisiin kuuluu kehitysvammaiset sekä afaattiset asiakkaat sekä työ- ja päivätoimintatulkkaus.

Tulkkausmenetelmät: kuvakommunikaatio, tukiviittomat, piirtäminen, bliss-symbolit, kirjoittaminen sekä erilaiset tekniset kommunikoinnin apuvälineet ja sovellukset, kuten SymWriter, GoTalk NOW, Widgit Go, Roihu, TAIKE, Sähkösanomat, Grid