Sosiaaliset ryhmät

Sosiaaliset ryhmät

Voit osallistua ryhmätoimintaan, jossa käsitellään ajankohtaisia tai muuten kiinnostavia asioita ja haetaan/etsitään niihin liittyvää tietoa. Apuna käytetään esimerkiksi lukemista, videoita, kuvia ja musiikkia. Ryhmässä huomioidaan jokaisen osallistujan omat kommunikaatiokeinot. 

Yksiköt:

Aistitupa

Vaahtera