Tiedotteet

Koronatiedote

Alla olevat linjaukset ovat Vaalijalassa voimassa 13.5.2020 asti.

Johtoryhmän ja esimiesten etäpalaveri pidetään joka toinen arkipäivä, jossa käydään läpi ajankohtaiset Koronatorjunta-asiat.

Kaikki ryhmätapaamiset (yli 10 henkilöä) ovat kiellettyjä, koskee henkilöstöä ja asiakkaita. Myötätuulen henkilöstön lähikoulutukset perutaan.

Henkilöstön kotimaan matkailu tulee rajoittaa minimiin ja pyrkiä etäyhteyksien käyttöön.

Henkilöstön tulee välttää kaikenlaista ulkomaanmatkailua ja lomaa niihin ei myönnetä. Ulkomailta saapuvien tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon terveydentilansa arvioimista varten.

Etätyön käyttö on sallittua ohjeiden mukaan ilman määräkiintiöitä toimisto- ja asiantuntijatyössä mikäli työtehtävät sen sallivat. Etätyöhakemukset on tehtävä. Työyksikköjen esimiesten tulee olla työpaikoilla johtamassa toimintaa.

Asumisyksiköihin ja kuntoutusyksiköihin on voimassa vierailukielto. Vierailut ovat sallittuja vain niistä erikseen sopien yksikköjen johdon kanssa. Toivomme läheisiltä ymmärrystä.

Palvelutiloissa tehdään vain turvallisuuden edellyttämät välttämättömät korjaustyöt.

Kaikkien tekemisen yksikköjen (työ- ja päivätoiminta ja toiminnallinen kuntoutus) ryhmätoiminta on keskeytetty. Yksilöllistä toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vapautuva henkilöstö siirretään asumispalvelujen ja kuntoutuksen tueksi.

Sateenkaaren erityiskoulun opetustoiminta jatkuu yksilöllisesti sovitulla tavalla, kouluun on voimassa vierailukielto.

Näitä linjauksia koskevia tarkempia soveltamisohjeita antavat sektorijohtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Virallisia tiedotteita Koronatorjunta-asioissa antavat johtava lääkäri Juhani Keinonen, hygieniavastaava Minna Pessa ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Terveisin

Ilkka Jokinen

  • 08.04.2020