Sipuli

Sipulin palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista autistien asumispalvelua 15 asukkaalle Kuopion Saaristokaupungissa

Sipuli lyhyesti

  • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa, neljässä eri ryhmäkodissa. Asukas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan autismikuntoutuksen periaatteet ja yksilöllinen tuki.
  • Palvelukodin asukkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.
  • Sipulin palvelukodissa asumispalvelun lisäksi asiakkaat saavat jalkautuvan mallin mukaista päivätoimintaa 5 päivää viikossa, joka on yksilöllistä ja huomioi näin ollen jokaisen taidot. Päivätoiminnan ja asumisen ohjauksen toteuttaa sama henkilökunta.
  • Sipulin palvelukodissa kunnioitetaan asukkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asukkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.
  • Palvelukoti on 2-kerroksinen, fyysisissä tiloissa on huomioitu esteettömyys esim. hissi. Teknologian avulla helpotetaan asukkaiden arkea ja lisätään turvallisuutta.
  • Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asukkaan läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa

Musiikilla on kuntoutumista edistäviä vaikutuksia!
Sipulin palvelukodissa autistinuoret saivat iloita musiikkiharrastuksesta kevään 2018 ajan. Sipuliin hankittiin myös soittimia, jotta toiminta mahdollistuu jatkossakin.
Lue lisää Sipulin musiikkitoiminnasta tästä.

Sipulin palvelukodin palvelukuvaukset

Kuvia

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Sipulin palvelukoti
Sipulikatu 4
70820 Kuopio

Tiimi 1: puh. 044 389 9816
Tiimi 2: puh. 044 389 9817
Tiimi 3: puh. 044 389 9818
Tiimi 4: puh. 044 389 9819

Yhteyshenkilöt

Heli Malkki
Palvelukodin johtaja
Puh. 044 389 9642
heli.malkki@vaalijala.fi

Tiina Oksman-Miettinen
Päivätoiminnan koordinaattori
Puh. 044 389 9815
tiina.oksman-miettinen@vaalijala.fi

Satu Pasanen
vastaava ohjaaja
Puh. 044 389 9820
satu.pasanen@vaalijala.fi