Sinisiivessä pääsee toteuttamaan ideoitaan erilaisten kädentaitojen avulla.

Sinisiipi

Sinisiipi tarjoaa monipuolista päiväaikaista toimintaa, joka tukee ja edistää asiakkaan omia vahvuuksia, vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Toiminnan avulla pyritään luomaan onnistumisia, osallisuuden kokemuksia ja elämän tähtihetkiä.

Sinisiiven ohjaus tapahtuu pienryhmissä tai tarpeen mukaan yksilöllisesti. Toiminta tarjoaa asiakkaalle asumisyksikön ulkopuolisen sosiaalisen ryhmän. Toiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus ilmaista itseään ja toteuttaa ideoitaan erilaisten kädentaitojen avulla. Yhdessä harjoitellaan arkielämäntaitoja, esimerkiksi keittiötöitä ja pyykkihuoltoa, asiointia kaupungilla, mediataitoja sekä osallistutaan Vaalijalan autojen pesu-  ja siivoustoimintaan. Sinisiiven toiminnassa vuodenajat rytmittävät toimintojen sisältöä.

Asiakas voi osallistua viikoittaisiin rentoutushetkiin ja liikuntaryhmiin, jolloin liikutaan Pieksämäellä ja lähiympäristössä luontopoluilla sekä sisäliikuntapaikoissa.
Sinisiivestä osallistutaan myös kulttuuritapahtumiin kuten konsertteihin, teatteriesityksiin, taidenäyttelyihin sekä käydään kirjastossa. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua osaamis- ja tukikeskuksen kahvituspalveluiden järjestämiseen erilaisissa tilaisuuksissa.

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön kanssa yksilöllinen päivätoiminnan suunnitelma, johon kirjataan kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Sinisiipi
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1294

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Sinisiipi

puh. 050 389 9294

Ohjaaja 2, Sinisiipi

Puh. 050 389 9293