Sinisiiven päiväaikainen toiminta

Sinisiipi on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa päiväaikaista toimintaa, työharjoittelua ja koululaisille kesätyötä osaamis- ja tukikeskuksen eri kuntoutusyksiköiden, oppilaskotien sekä avopalvelun asiakkaille. 

Sinisiiven päiväaikainen toiminta on osa asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Toiminnan tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja kuntoutusyksikön kanssa asiakkaan omat toiveet ja vahvuudet huomioiden.

Toiminnan kautta mahdollistetaan asiakkaalle omien vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksien saaminen, elämänhallinta- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä hyvien vuorovaikutustilanteiden luominen.

Sinisiipi toimii asiakkaille sosiaalisena ympäristönä ja kohtaamispaikkana, jossa kannustetaan toisia, annetaan vertaistukea ja palautetta. Toimintaa ja sen sisältöjä suunnitellaan viikoittain yhteisessä kokouksessa, joka tarjoaa mahdollisuuden omien toiveiden esittämiseen.

Toiminnan sisältöjä:

 • kädentaidotarkielämän taidot: keittiötyöt, siivous ja pyykkihuolto

 • Vaalijalan yhteiskäytössä olevien autojen pesu ja imurointi

 • asiointiharjoittelut: posti, kierrätystehtävät ja tilaukset

 • liikunta: lenkkeily, luontoretket, golf- toiminta, liikuntaryhmät, rentoutushetket

 • luonto- ja puutarhatoiminta

 • erilaiset teemapäivät

 • kaupunkiasiointi

 • kulttuurielämyksiin osallistuminen

 • mediataitojen harjoittelu, selkotiedote (jossa kerrotaan Vaalijalan yhteisistä tapahtumista)

 • sosiokulttuurinen toiminta Vaalijalassa: Huili-kahvila, kirjastotoiminta, disco- ja tanssi-illat ja erilaiset juhlat

 • Vaalijalan keittiöllä varastotyö (hyllytys ja kuljetus)

Muuttovalmennus

Sinisiiven ohjaajat Mari ja Päivi sekä eläintoiminnan ohjaaja Susanna tarjoavat yksilö- tai ryhmämuuttovalmennusta niin talon sisällä, kuin talosta ulospäin muuttaville asiakkaille. Muuttovalmennuksen tavoitteena on onnistunut muutto. Muuttovalmennusta tehdään yhteistyössä muuttajan, läheisten, kuntoutusyksiköiden, uuden kodin henkilöstön sekä koulun/päiväaikaisen toiminnan kanssa.

Kuvagalleria

Ohjaaja 1, Sinisiipi

puh. 050 389 9294

Ohjaaja 2, Sinisiipi

Puh. 050 389 9293