Simpukka

Lasten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Oppilaskoti Simpukka tarjoaa tutkimus- ja kuntoutusjaksoja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Simpukan lapset edustavat erityislasten koko kirjoa vauvasta 16 ikävuoteen saakka. Heillä voi olla synnynnäisiä somaattisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, oppimisvaikeuksia sekä autistisia piirteitä. Simpukka tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaistakuntoutusta sekä tutkimusjaksoja.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallinen, kodinomainen ympäristö sekä moniammatillisen työryhmän tuki mahdollistavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukemisen.
  • Yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa annetaan lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät valmiudet tasapainoiseen elämään.
  • Vuorovaikutuksessa ja itseilmaisussa puhetta korvaavat ja tukevat kommunikaatiomenetelmät ovat yksi keskeinen työväline.
  • Kuntoutus rakentuu yksilöllisen, henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman pohjalle ja jatkuu kuntouttavan hoitotyön prosessina. Lapsen omat vahvuudet ja osallisuus huomioidaan arjessa.
  • Oppilaskodin toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys
  • Simpukan lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua 

Liikkuville ja liikuntaesteisille lapsille on Simpukassa omat pienyhteisönsä. Simpukassa on hoitovalmius myös vaativaa hoitoa ja jatkuvaa valvontaa tarvitseville lapsille.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Simpukka
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1453

Yhteyshenkilöt

Anu Molari
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 050 389 9295
anu.molari@vaalijala.fi

Aija Uimonen
oppilaskodin johtaja
Puh. 050 389 9455
aija.uimonen@vaalijala.fi