Simpukka

Lasten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Oppilaskoti Simpukka tarjoaa tutkimus- ja kuntoutusjaksoja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Simpukan lapset edustavat erityislasten koko kirjoa vauvasta 16 ikävuoteen saakka. Heillä voi olla synnynnäisiä somaattisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, oppimisvaikeuksia sekä autistisia piirteitä. Simpukka tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoisten sekä intervallikuntoutusjaksojen lisäksi tutkimusjaksoja.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallinen, kodinomainen ympäristö sekä moniammatillisen työryhmän tuki mahdollistavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukemisen.
  • Yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa annetaan lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät valmiudet tasapainoiseen elämään.
  • Puhetta korvaavat ja tukevat kommunikaatiomenetelmät ovat yksi keskeinen työväline kuntoutuksessa.
  • Kuntoutus rakentuu henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman pohjalle ja jatkuu kuntouttavan hoitotyön prosessina.
  • Simpukan lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua 

Liikkuville ja liikuntaesteisille lapsille on Simpukassa omat pienyhteisönsä. Simpukassa on hoitovalmius myös vaativaa hoitoa ja jatkuvaa valvontaa tarvitseville lapsille.

Kuvia / Simpukka

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Simpukka
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Helmi puh. 050 389 9454
Hiekka puh. 050 389 9453
Sairaanhoitaja puh. 044 389 9631
Kuntoutuskoordinaattori puh. 050 389 9295

Yhteyshenkilöt

Anu Molari
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 050 389 9295
anu.molari@vaalijala.fi

Aija Uimonen
oppilaskodin johtaja
Puh. 050 389 9455
aija.uimonen@vaalijala.fi