Siekkilä

Siekkilän palvelukoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua ja päivätoimintaa vahvan tuen ja ohjauksen tarpeessa oleville asukkaille. Autismikuntoutus sekä psykososiaalinen kuntoutus ovat keskeinen osa Siekkilän palvelukodin arkea. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti asukkaiden tarpeen mukaan sekä henkilön omien toiveiden ja taitojen mukaisesti jalkautuen erilaisiin toimintaympäristöihin.

Siekkilä lyhyesti

  • 15 asuntoa viidessä ryhmäkodissa.
  • Siekkilä on asukkaidensa koti, jossa tuetaan yksilöllisesti asukkaiden kuntoutumista, itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä oman elämän hallintaa ja hyvinvointia.
  • Asukkaita tuetaan oman kodin arkeen osallistumisessa ja sen suunnittelussa.
  • Henkilöstöllä on vahvaa osaamista vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Kuvagalleria

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Siekkilän palvelukoti
Lugankatu 16
50120 Mikkeli

Puh. 044 389 9838

Yhteyshenkilöt

Annamari Lausas
palvelukodin johtaja
Puh. 044 389 9640
annamari.lausas@vaalijala.fi