Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Seksuaalineuvonta tapahtuu seksuaalineuvontakoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimesta. Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja haasteiden käsittelyä vuorovaikutussuhteessa. Oikea-aikainen neuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Varsinkin murrosiässä seksuaalisuuteen liittyvä neuvontatarve korostuu. Seksuaalineuvonta voi tapahtua yksilötyöskentelynä tai se voi olla pari- tai ryhmämuotoista toimintaa. Seksuaalineuvonta on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin.

Seksuaalineuvonta on luvan ja tiedon antamista. Seksuaalineuvoja antaa asiakkaalle luvan seksuaalisuuteen liittyviin ajatuksiin, mielikuviin, tunteisiin ja tarpeisiin. Rajatun tiedon ja ohjeiden antamisella tarkoitetaan, sitä että ammattilainen antaa asiakkaalle tietoa esimerkiksi sukupuolielinten anatomiaan ja toimintaan, kasvuun ja kehitykseen, raskauteen ja sen ehkäisyyn sekä seksitauteihin liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaalle annettava tieto on konkreettista, selkeää ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Seksuaalineuvoja voi myös kartoittaa millaisessa ympäristössä asiakas elää ja miten hänen ihmissuhteensa vaikuttavat asiakkaan ajatuksiin.

Seksuaalineuvojan konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on ohjata asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joiden seksuaalisuuteen liittyvät pulmatilanteet eivät ratkea seksuaalineuvonnan ohjauksenkeinoin. Käsiteltävät seksuaaliongelmat ovat esimerkiksi asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvät haasteet (mm. parisuhde, raskaus), toiminnalliset häiriöt, seksuaalisuuteen liittyvä epävarmuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Seksuaaliterapian avulla voidaan tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia sekä auttaa häntä ratkaisemaan omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi, jonka lähtökohdat ja päämäärät määrittää asiakas. Pyrkimyksenä on asiakkaan voimavarojen palauttaminen ja vahvuuksien tukeminen. Tavoitteena on seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen ja hoitaminen.

Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Seksuaaliterapeutin toimintaa ohjaa sekä tutkittuun että kokemustietoon perustuva terapeuttinen viitekehys. Seksuaaliterapia on ensisijaisesti keskusteluun perustuvaa työskentelyä. Lisäksi terapiassa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Seksuaaliterapia aloitetaan aina 1-3 arviointitapaamiselle, joiden aikana seksuaaliterapeutti arvioi asiakkaan seksuaaliterapian tarvetta ja työskentelyvalmiuksia. Varsinainen seksuaaliterapia kestää 3-10 tapaamiskertaa.

Seksuaaliterapeutin konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on auttaa asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja siihen liittyviä haasteita ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Yhteyshenkilöt

Janika Jäntti
Janika Jäntti
kuntoutuskoordinaattori, seksuaaliterapeutti (NACS)
Puh. 050 389 9357
janika.jantti@vaalijala.fi

Mari Niinivirta
Mari Niinivirta
asiantuntijapalvelujen päällikkö, seksuaaliterapeutti (NACS)
Puh. 044 389 9654
mari.niinivirta@vaalijala.fi