Savoset Tervon toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Savoset Tervo

Savoset Tervon toimintakeskus tarjoaa osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa kehitysvammaisille sekä työkykyä tukevaa toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Toimintaperiaatteet

 • Toimintakykyä vastaavaa ja tukevaa, asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua toimintaa.
 • Yksilöllistä tai pienryhmätoimintaa tilanteen mukaan.
 • Pienelektroniikan purku ja osien kierrätys ovat keskeinen osa toiminnan kestävää kehitystä.
 • Turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri.

Päivätoiminnan viikko-ohjelmaan Savoset Tervossa kuuluu mm. askartelua, käsitöitä, musiikkia, ulkoilua, retkiä lähiympäristöön sekä avustaminen keittiössä ja siivouksessa.

Savoset-kirpputori Tervon keskustassa on vapaaehtoisten ylläpitämä kirpputori, joka on avoinna viitenä päivänä viikossa.

Kirppis on avoinna:

ma klo 10-14
ti suljettu
ke-la klo 10-14
su suljettu


 

Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Savoset toimintakeskus, Lohitie 3, Tervo

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää Tervon Savoset toimintakeskuksessa asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista, osallisuutta tukevaa päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Kiinteistö on Tervon kunnan ja Savoset toimintakeskus on tiloissa vuokralla. Rakennus on remontoitu kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana ja toimintatilat ovat siistit, toimivat ja valoisat. Tiloissa on noin 320 m2, jotka jakautuvat kolmeen erilliseen toimintatilaan. Lisäksi on keittiö ja ruokailutila asiakkaille. Lepoa varten on erillinen aistihuone. Henkilökunnan käytössä on toimisto. Savoset on toiminut näissä tiloissa yli 20 vuotta. 

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 8 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Päivätoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, kauneudenhoito, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko).  Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kylällä, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet ja keskustelut). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, rentoutuminen, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, leipominen, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen, retket ja tapahtumat).  Tämän lisäksi yksikkö tekee pienimuotoisia tilaustöitä. Tervon kylällä on vapaaehtoisten pyörittämä Savoset kirppari josta tuotot ohjautuvat Tervon alueen kehitysvammaisten hyväksi. Kirppiksellä on myös myytävänä Savosetin tuotteita.

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia ja tukevia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Käytössä mm. pic-kuvat, sosiaaliset tarinat ja toimintaohjeet. Aamuisin päivän ohjelma käydään läpi kahdessa pienryhmässä päiväohjelmataulun avulla sekä asiakkaiden kanssa henkilökohtaisesti.

Tervon Savoset toimintakeskuksessa työskentelee kaksi ohjaajaa. Vastaavaohjaaja 80% ja ohjaaja, joka tekee ohjaajan työtä sekä Kanervan palvelukodilla että Savosetillä. Toimintakeskuksen johtajan tehtävä on jaettu Kanervan palvelukodin kanssa.

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palveluun sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Tervon Savoset toimintakeskuksen välillä kuuluvat toimintakeskuksen palveluun. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan palvelun järjestäjän kanssa yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savoset toimintakeskuksen välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021 

Savoset Tervo toimintakeskus
Lohitie 3
72210 Tervo

Puh. 044 389 9622

Yhteyshenkilöt

Sanna Markkanen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9715

sanna.markkanen@pshyvinvointialue.fi

Tuula Koivistoinen

Ohjaaja

Puh. 044 3899 622

tuula.koivistoinen@pshyvinvointialue.fi