Sateenkaaren erityiskoulu

Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan peruskoulu. Koulussa annetaan esi-, perus-, ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille sekä autistisille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille.

Sateenkaaren erityiskoulussa annetaan opetusta koulussa vakituisesti opiskeleville sekä lyhytaikaisilla kuntoutusjaksoilla käyville oppilaille.

Opetus perustuu valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta laadittuun koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. Oppilaiden yksilölliset opetuksen tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Opetus ja kuntoutus muodostavat koulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetuksessa korostuu kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä perheiden ja muiden kuntouttajien kanssa. Tavoitteet on asetettu palvelemaan oppilaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arkielämässä

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Sateenkaaren erityiskoulu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 20 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Birgitta Taavitsainen
Birgitta Taavitsainen
erityisluokanopettaja, vararehtori
Puh. 050 389 9223
birgitta.taavitsainen@vaalijala.fi

Satu Varpainen
Satu Varpainen
rehtori
Puh. 050 389 9416
satu.varpainen@vaalijala.fi