Satama

Aikuisten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Satama on 10-paikkainen aikuisten miesten kriisi- ja vastaanottoyksikkö, joka tarjoaa psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta äkillisesti kriisiytyneissä tilanteissa sekä pidempiaikaista kuntoutusta. Sataman yläkerrassa toimivat  Koski- ja Wirta-yksiköt sekä Pieksämäellä Anolanrannassa sijaisteva Luoto-yksikkö

Kuntoutusyksikkö Satama tarjoaa myös tukea ja apua avopalveluihin kriisiytyneissä tilanteissa asiakkaan asuinympäristössä.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea kuntoutujan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun kuntoutuja on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin kuntoutusjan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa. Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita.
  • Kuntoutus perustuu Satamassa vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Kuntoutusta tukee moniammatillinen työryhmä.
  • Kuntoutus voi olla myös tahdonvastaista.

Sataman kuntoutujilla on mahdollisuus omien voimavarojen mukaan osallistua ohjattuun työ- ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 10 (käyntios.)
76940 Nenonpelto
Satama, puh. 050 389 9309

Koski, puh. 044 389 9606
Luoto, puh. 044 389 9743
Wirta, puh. 044 389 9653
Asiakkaat, puh. 389 9337

Yhteyshenkilöt

Annastiina Koponen
Kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9730
annastiina.koponen@vaalijala.fi

Piia Puolakka
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9738
piia.puolakka@vaalijala.fi