Satama

Aikuisten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Satama on psykiatrinen eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutusyksikkö. Se tarjoaa lyhyt- ja pitkäjaksoista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta. Sataman yläkerrassa toimivat Koski-yksikkö ja Wirta-yksikkö sekä eri rakennuksessa Puistokäytävällä Luoto-yksikkö.

Kuntoutusyksikkö Satama tarjoaa myös tukea ja apua avopalveluihin kriisiytyneissä tilanteissa asiakkaan asuinympäristössä.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun asiakas on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa. Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita.
  • Kuntoutus perustuu Satamassa vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Kuntoutusta tukee moniammatillinen työryhmä.

Sataman asiakkailla on mahdollisuus omien voimavarojen mukaan osallistua ohjattuun työ- ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 10 (käyntios.)
76940 Nenonpelto
Satama, puh. 050 389 9309

Koski, puh. 044 389 9606
Luoto, puh. 044 389 9743
Wirta, puh. 044 389 9653
Asiakkaat, puh. 389 9337

Yhteyshenkilöt

Minna Frilander
kuntoutuskoordinaattori (Satama)
Puh. 044 389 9730
minna.frilander@vaalijala.fi

Katri Nyyssönen
kuntoutuskoordinaattori (Luoto/Wirta)
Puh. 044 389 9691
katri.nyyssonen@vaalijala.fi

Piia Puolakka
vs. kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9738
piia.puolakka@vaalijala.fi