Satama

Aikuisten psykiatrinen kriisi- ja kuntoutusyksikkö

Satama on psykiatrinen eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutusyksikkö. Se tarjoaa lyhyt- ja pitkäjaksoista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta. Sataman yläkerrassa toimivat Luoto-yksikkö ja Wirta-yksikkö.

Satamassa toimii myös kriisiyksikkö, joka tarjoaa kuntoutusta kriisiytyneissä akuuttitilanteissa. Kriisitukea on mahdollista saada myös avopalveluihin.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen tutkimukseen ja kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun asiakas on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa. Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita.
  • Kuntoutus perustuu Satamassa vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Kuntoutusta tukee moniammatillinen työryhmä.

Sataman asiakkailla on mahdollisuus omien voimavarojen mukaan osallistua ohjattuun työ- ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 10 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Satama, puh. 050 389 9309
Luoto, puh. 044 389 9743
Wirta, puh. 044 389 9653
Asiakkaat, puh. 050 389 9337

Yhteyshenkilöt

Seppo Kakkonen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9609
seppo.kakkonen@vaalijala.fi

Annastiina Koponen
kuntoutuskoordinaattori (Satama)
Puh. 044 389 9730
annastiina.koponen@vaalijala.fi

Katri Nyyssönen
kuntoutuskoordinaattori (Luoto/Wirta)
Puh. 044 389 9691
katri.nyyssonen@vaalijala.fi

Piia Puolakka
sairaanhoitaja
Puh. 044 389 9738
piia.puolakka@vaalijala.fi