Satama

Aikuisten psykiatrinen kriisi- ja kuntoutusyksikkö

Satama on psykiatrinen eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutusyksikkö. Se tarjoaa lyhyt- ja pitkäjaksoista psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta. Sataman yläkerrassa toimii Luoto-yksikkö.

Satamassa toimii myös kriisiyksikkö, joka tarjoaa kuntoutusta kriisiytyneissä akuuttitilanteissa. Kriisitukea on mahdollista saada myös avopalveluihin.

Toimintaperiaatteet

  • Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä kokonaisvaltaiseen tutkimukseen ja kuntoutukseen.
  • Tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja antamalla tukea ja ohjausta elämänhallintaan sekä vaikeuksista selviämiseen silloin, kun asiakas on kriisissä itsensä tai ympäristönsä kanssa.
  • Satamassa huomioidaan kunkin asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaa kuntoutukseensa. Kuntoutuksessa toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita.
  • Kuntoutus perustuu Satamassa vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Kuntoutusta tukee moniammatillinen työryhmä.

Sataman asiakkailla on mahdollisuus omien voimavarojen mukaan osallistua ohjattuun työ- ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan.

Sataman tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Satama
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 10 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Satama puh. 050 389 9309
Satama 2 puh. 044 389 9653
Akuuttitilanteet puh. 050 389 9309

Yhteyshenkilöt

Seppo Kakkonen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9609
seppo.kakkonen@vaalijala.fi

Annastiina Kolehmainen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9730
annastiina.kolehmainen@vaalijala.fi

Piia Puolakka
sairaanhoitaja
Puh. 044 389 9738
piia.puolakka@vaalijala.fi