Sääksvuoren jalkautuva päivätoiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Jalkautuva päivätoiminta Sääksvuoren palvelukodissa

Sääksvuoren toimintakeskus tarjoaa jalkautuvaa päivätoimintaa toimintakeskuksessa, Jyväskylän Keljonkankaalla (os. Pihkatie 4), aikuisille kehitysvammaisille, autistisille ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitseville asiakkaille.

Jalkautuvan päivätoiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa henkilökohtaiset vahvuudet, tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Asiakkaan kommunikointia ja päätöksentekoa tuetaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti 1-5 päivänä/vko 2-6 tuntia/pv.

Jalkautuvassa päivätoiminnassa ohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä toimintakykyä, kommunikaatiota ja päätöksentekoa sekä edistää asiakkaan osallisuutta

Jalkautuvaa päivätoimintaa toteutetaan kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti sekä ryhmätyötaitoja harjoitellen eri toimintaympäristöissä yhteistyökumppaneiden luona. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaan itsenäistä toimintakykyä, harjoitella arjen askareita sekä sosiaalisia taitoja, pitää yllä säännöllistä päivärytmiä ja tarjota mielekästä sisältöä asiakkaan päivään. Päivän aikana toteutetaan aisti-, rentoutus- sekä ulkoilu- ja liikuntahetkiä. Taukotoimintana pelataan lauta- ja ulkopelejä, harjoitetaan käden taitoja ja juhlitaan kalenterivuoden tapahtumia.

Jalkautuvaan toimintaan kuljetaan päivätoiminnan käytössä olevalla autolla, linja-autolla tai kävellen.

Jalkautuvassa päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistämistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).

Sääksvuoren palvelukoti
Välitie 2
40530 Jyväskylä

Ohjaajat 24/ puh. 044 3899 881
Vastaava ohjaaja 044 3899 641

Yhteyshenkilöt

Sanna Pekki

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9871

sanna.pekki@etelasavonha.fi

Maiju Kontio

Päivätoiminnan koordinaattori

puh. 044 389 9873

maiju.kontio@etelasavonha.fi

Jenni Puupponen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9641

jenni.puupponen@etelasavonha.fi