Puistola

Aikuisten erityistä tukea tarvitsevien kuntoutusyksikkö

Puistola on ympärivuorokautinen kuntoutusyksikkö aikuisille kehitysvammaisille ja muuta erityistukea tarvitseville henkilöille.

Puistola tarjoaa lyhyt- ja pidempiaikaista sekä intervallikuntoutusta aikuisiän erilaisiin haasteisiin erityistä tukea tarvitseville henkilöille turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä Pieksämäen keskustassa. Puistolan viitekehyksenä on multisensorinen kuntoutus. Arjessa tämä tarkoittaa erilaisten aistikokemusten tarjoamista, yksilöllistä kohtaamista joka tuottaa asiakkaalle iloa, vahvistaa vuorovaikutusta ja antaa onnistumisen kokemuksia. Hoidollinen osaaminen korostuu yksikön henkilöstön vahvasta ammattitaidosta osana kuntoutusta.

Kuntoutuspolku luodaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Suunnittelu tapahtuu yhdessä asiakkaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Puistolassa tehdään tiivistä yhteistyötä fysioterapian ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkkien kanssa.

Puistolassa toimii oma päivätoiminta. Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota virikkeitä ja aktiviteettiä asiakkaille. Päivätoiminnassa on mm. aistihetkiä, leipomista, ulkoilua, asiointia. Toiminta tapahtuu pienryhmissä ja yksilöaikoina. Puistolan asiakkaiden yksilölliseen suunnitelmaan sisältyy tarpeen mukaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen päivätoimintojen hyödyntäminen, esimerkiksi Aistitupa ja Linnan Cafen- päivätoiminta.

”Puistolan asiakkaan kertoivat, että täällä on hyvä olla, hoitajat ovat kivoja, oma huone on kiva juttu, on ystäviä ja aurinko paistaa. Ulkoilu on parasta tekemistä. Puistolassa nauretaan paljon."

Toimintaperiaatteet

  • Puistola tarjoaa turvallista, yksilöllistä kuntoutusta viihtyisissä tiloissa.
  • Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, sekä ylläpitää ja edistää hänen hyvinvointiaan ja tukea itsemääräämisoikeutta.
  • Kuntoutus perustuu vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen. 
  • Henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutettavan, hänen perheensä, kotikunnan ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutuksen tukena on moniammatillinen työryhmä.
  • Asiakkaan kuulluksi tuleminen on tärkeä osa kuntoutusta. Tämä mahdollistetaan mm. vaihtoehtoisin kommunikaatio menetelmin.

Valokuvia

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Puistola
Tapparakatu 1-3 D-osa, 4. Kerros
76100 Pieksämäki

Puh. 050 389 9329

Yhteyshenkilöt

Katri Nyyssönen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9805
katri.nyyssonen@vaalijala.fi

Elina Väisänen
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9668
elina.vaisanen@vaalijala.fi

Pia Ylönen
Vastaava sairaanhoitaja
Puh. 044 389 9630
pia.ylonen@vaalijala.fi