Psykososiaalinen ja psykiatrinen kuntoutus

Psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutusprosessin tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville henkilöille tutkimusta ja palvelunkartoitukseen johtavaa kuntoutussuunnittelua Vaalijalaan tulevien lähetteiden perusteella. Kuntoutus/palvelusuunnitelman perusteella Vaalijala voi tarjota asiakkaan tarvitsemaa yksilöllisesti suunniteltua palvelupakettia, joka voi koostua omaan elinympäristöön annettavista palveluista tai osaamis- ja tukikeskuksen palveluja joko polikliinisesti tai oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä. Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Tavoitteena on tarjota kuntoutujalle mahdollisimman hyvä tuki, jotta hän selviytyisi elämässään omassa elinympäristössään.

Psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen prosessi

Vaalijalan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykososiaalisen ja psykiatrisen tuen kuntoutusprosessi muodostuu kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tutkimuksesta, kuntoutuksesta, valmennuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta ja kuntoutusyksiköistä, jotka tarjoavat monipuoliset osaamis- ja tukikeskuksen palvelut ja tämän lisäksi räätälöitynä terapiapalveluja erikseen sovitusti. Henkilöllä ei tarvitse olla kehitysvammadiagnoosia.

Kuntoutusohjaus kotiin ja omaan elinympäristöön

Kuntoutusohjaajat ja muut kuntoutukseen perehtyneet henkilöt, kuten neuropsykiatriset valmentajat, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki, toimintaterapeutit, perheterapeutit, muut asiantuntijat ja kuntoutusohjaajat voivat sovitusti tulla kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintoon tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin. Myös Sateenkaaren erityiskoulu voi sovitusti tulla antamaan tukea omalle paikkakunnalle ja tarjota osaamistaan. Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on yksi liikkuvien kuntoutuspalvelujen muoto.

Lasten ja nuorten psykososiaalinen ja psykiatrinen kuntoutus

Lasten psykososiaalista ja psykiatrista tutkimusta, kuntoutusta ja valmennusta voi saada lasten oppilaskodeissa, joita ovat Kompassi, Jolla, Simpukka ja Ankkuri. Kuntoutus, tutkimus ja tilanteen kartoitus voivat olla lyhytaikaisia tutkimusjaksoja, pidempiaikaista kuntoutusta ja intervallimuotoista kuntoutusta, valmennusta ja terapiaa. Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Peruskouluikäiset lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua aivan lyhimmilläkin jaksoilla oppilaskodissa.

Nuorten psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksiköitä ovat Avain, Luotain ja Koivu, joissa kuntoutus on tutkimusjaksoja, tilanteen kartoitusta, lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta tai intervallikuntoutusta ja terapiaa.  Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Peruskouluikäiset nuoret käyvät Sateenkaaren erityiskoulua ja peruskoulun päättyessä voi opetusta saada toisen asteen valmentavissa ryhmissä.

Aikuisten psykososiaalinen ja psykiatrinen kuntoutus

Aikuisten psykososiaalista ja psykiatrista kuntoutusta, tutkimusta, valmennusta ja terapiaa voi saada useimmissa aikuisten kuntoutusyksiköissä Vaalijalassa. Erityisesti kriisiyksikkö Satama, Wirta, Koski, Luoto, Eranto, Koralli, Reimari, Kaisla ja Sarastus tarjoavat aikuisten psykososiaalista ja psykiatrista kuntoutusta.

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa kuntoutujille valmentavaa opetusta tai itse kullekin kuntoutujalle hänen kanssaan räätälöityä ohjattua päiväaikaista toimintaa. Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Kuntoutuksessa on mukana arvioimassa, tukemassa ja valmentamassa moniammatillinen toiminnallisen kuntoutuksen tiimi tehden yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostojen kanssa.

Henkilöstö on koulutettu erityistä psykososiaalista, psykiatrista ja terapeuttista tukea sekä opetusta tarvitsevan lapsen, nuoren ja aikuisen kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Yhteydenotot: Vaalijan sosiaalityöntekijät ja kuntoutusyksiköt.