Pilkkeen tehtäviin kuuluu piha-alueista huolehtiminen.

Pilke

Pilke tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden monipuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Pilkkeessä tehtäviin kuuluu mm. piha-alueiden hoitoa ja kunnossapitoa ympäri vuoden, pieniä kiinteistöjen huoltotöitä, kalusteiden korjausta ja rakentamista metsä- ja polttopuutöitä, kuljetus- ja järjestelytehtäviä sekä yhteisten tapahtumien valmistelua. 

Pilkkeessä tehtäviä hoidetaan yhteistyössä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kiinteistöhuollon, keittiön, siivouskeskuksen, koulun sekä eri kuntoutusyksiköiden kanssa. Osaamis- ja tukikeskuksen ulkopuolella yhteistyötä tehdään Savoset monipalvelukeskuksen, Spesia-ammattiopetuksen sekä STEP-koulutuksen (ent. Seurakuntaopisto) kanssa. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan tehtävät asiakkaan toiveet huomioiden, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Toiminta tukee asiakkaan omia vahvuuksia, elämänhallintataitoja, tuo onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Lisäksi toiminnalla tuetaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja. 

Pilke
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1267

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Pilke

Puh. 050 389 9265

Ohjaaja 2, Pilke

Puh. 050 389 9267