Pappilanmäen palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Pappilanmäen palvelukoti ulkoapäin
Pappilanmäen palvelukoti

Pappilanmäki

Pappilanmäen palvelukoti on avattu lokakuussa 2021. Palvelukoti tarjoaa yövalvottua tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille aikuisille.

Palvelukodissa on 12 vuokra-asuntoa. Asuntojen koko on 20 m2. Jokaisessa asunnossa on invamitoitettu kylpyhuone. Osassa asunnoista on oma keittiö. Palvelukodissa on asiakkaille yhteisiä toiminta- ja ruokailutiloja, pyykkihuoltotila sekä peseytymis- ja saunatilat. Palvelukotiin muuttava asiakas tekee vuokrasopimuksen Vaalijalan kuntayhtymän kanssa.

Pappilanmäen palvelukodilla asiakas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan erityisen vahvaa tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden tarpeet, psykososiaalinen tuki sekä autismikuntoutuksen periaatteet.

Palvelukodin asiakkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.

Pappilanmäen palvelukodilla kunnioitetaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asiakkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa.

Ohjaajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Pappilanmäen palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/9PsuSlXPeUA

Pappilanmäen palvelukoti
Ruustinnantie 1
76130 Pieksämäki

Puh. 040 481 6093
Ryhmäkodit:
Torppa 040 481 6092, Kammari 040 481 6094, Kortteeri 040 481 6091

Yhteyshenkilöt

Anne Kontro

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9625

anne.kontro@etelasavonha.fi

Terhi Leskinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 040 481 6115

terhi.leskinen@etelasavonha.fi