Perheterapia

Perheterapia Vaalijalassa on osa kokonaiskuntoutusta.

Se on ammatillinen menetelmä, tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä, sairauksia ja niiden aiheuttamaa haittaa. Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perheestä.

Perheterapian tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia, sekä hyödyntää perheen asiantuntijuutta hoidossa ja kuntoutuksessa.

Perheterapia on:

 • Järjestelmällinen osa kuntoutusta, tutkimusta ja hoitoa
 • Perheen tuen tarpeesta huolehtimista
 • Ennaltaehkäisevää toimintaa/ kriisit ja siirtymävaiheet
 • Perheen sisäisen toimijuuden löytämistä
 • Edistää perheen kykyä muuttaa tapoja ja tottumuksia
 • Löytää voimavaroja ja tukea sopeutumisessa muutoksiin
 • Yhteistyötä ja yhteydenpitoa perheen ja verkostojen välillä
 • Pyrkimys vahvistaa ja parantaa vanhemmuutta
 • Mahdollisuuksien lisääntymistä arjessa selviytymiseen
 • Vaikeiden elämätilanteiden kohtaamista ja työstämistä
 • Perheenjäsenen yksilöllisen psyykkisen kasvun ja kehityksen mahdollistaminen
 • Avataan vanhempia/vanhemmuutta yhteistyöhön
 • Perheen asiantuntijuuden hyödyntämistä kuntoutuksessa ja hoidossa
 • Oraganisatorista kytkemistä lastensuojeluun ja verkostoihin

Terapiatyö kohdentuu asiakkaiden kriisi- ja siirtymävaiheisiin. Perheterapia on käyttökelpoinen silloin kun kysymyksessä on vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien selvittely ja hoito. Esimerkiksi vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoito, perheen vaikeat konfliktilanteet sekä perhettä kohtaavat kasvu- ja kehityskriisit. Muita perheterapian keskeisiä käyttöalueita ovat sairaudet, vammat sekä riippuvuusongelmat, jolloin perheterapian menetelmin vahvistetaan mm. vanhemmuutta sekä tuetaan asiakkaan ja perheen hyvinvointia.

Perheterapia sisältää:

 • Selvittely- ja arviointikäynnit
 • Perheterapiaprosessi
 • Tapaamiset tilanteen ja tarpeen mukaan
 • Yhteistyö ja yhteydenpito perheen ja verkostojen välillä
 • Yksilö - perhetyön yhdistäminen
 • Lapsiperhetyö
 • Perheterapeuttinen yksilöterapia
 • Psykoedukaatio

Yhteyshenkilöt

Jouni Vironen

Perheterapeutti

Puh. 050 389 9266

jouni.vironen@etelasavonha.fi

Eija Öster

Perheterapeutti

Puh. 050 389 9254

eija.oster@etelasavonha.fi