Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa tai henkilön omassa kodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä. Perhehoito voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäkestoista. Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan enintään 14 vuorokautta yhtäjaksoisesti. Pitkäkestoisessa perhehoidossa henkilö asuu jatkuvasti perheessä.

Haluaisin perhehoitoa

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista perhehoitoa. Lyhytaikaisella perhehoidolla mahdollistetaan perhehoitajien ja omaishoitajien vapaaoikeuden toteutumista, tuetaan vammaista lasta hoitavien vanhempien jaksamista, luodaan ihmisläheinen, kotihoitoon perustuva vaihtoehto kokonaan puuttuvalle tai olemassa olevalle ja monesti kaukana sijaitsevalle sijaishoidolle. Vaalijalan perhehoitajien taustat on tarkistettu (kotikunnan sosiaalitoimen lausunto, rikosrekisteriote) ja heille järjestetään vuosittain koulutusta sekä työnohjausta. Perhehoitoa valvovat kuntayhtymän sosiaalityöntekijät. Perhehoitajat ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.

Alle 16-vuotiaista lasten lyhtyaikaisesta perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua. Sen sijaan 16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta peritään kuntouttavan hoidon maksu (asiakasmaksuasetus 912/1992 § 14). Huollollisilla tai taloudellisilla syillä maksua saatetaan pienentää tai poistaa kokonaan. Kotikunnan maksusitoumus tulee olla. Jos perheesi on kiinnostunut tästä tukipalvelusta, niin voit täyttää ja tulostaa hakemuksen ja palauttaa sen alueesi sosiaalityöntekijälle joko Pohjois-Savon poliklinikalle tai Etelä-Savon poliklinikalle. Perhehoidossa on tärkeää, että tutustumiselle varataan riittävästi aikaa ja molempien osapuolten tulee hyväksyä toinen toisensa. Siitä voi alkaa luottamuksellinen yhteistyö.
Perhehoitohakemus (pdf)

Haluaisin perhehoitajaksi

Perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.

Perhehoitajalla tulee olla valmiuksia hoitaa ihmistä/yksilöä niin luottamuksellisesti, että vanhemmat tai vakituinen hoitaja voivat levähtää ja rentoutua rauhassa. Perhehoitajan valmiuksia eli tietoja, taitoja ja asenteita arvioidaan kotikäynnillä. Voit kysellä lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä ja halutessasi täyttää ja tulostaa esitietolomakkeen ja lähettää sen perhehoidon yhteyshenkilöille. Perhehoidon sääntökirjasta löydät lisäinformaatiota.
Hakemus perhekodiksi (pdf)
Perhehoidon sääntökirja (pdf)

Tietoa kunnille

Vaalijalan toteuttama perhe- ja sijaishuollon kehittäminen laitoshoidon vaihtoehdoksi -projekti poiki noin 15 lyhytaikaista perhehoitajaa tänne Savon alueelle. Pyrimme jatkuvasti rekrytoimaan uusia perhehoitajia ja näin luomaan edellytyksiä riittäville ja laadukkaille tukipalveluille. Kuntayhtymä hoitaa perhehoitajien toimeksiantosopimukset, tuen, neuvonnan ja koulutuksen.

Yhteyshenkilöt

Piritta Hynninen
Piritta Hynninen
Kuntoutusohjaaja
Puh. 044 389 9784
piritta.hynninen@vaalijala.fi

Samu Levänen
Samu Levänen
Perhehoidon koordinaattori
Puh. 044 389 9670
samu.levanen@vaalijala.fi

Kirsi Ruutala
Kirsi Ruutala
Avopalvelujen johtaja
Puh. 040 509 3514
kirsi.ruutala@vaalijala.fi