Päivätoiminta Koivulassa

Päivätoimintaa järjestetään Koivulassa viitenä päivänä viikossa. Toiminta toteutetaan omassa päivätoimintatilassa sekä palvelukodin ulkopuolella esim. retkille ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen muodossa. Päivätoiminta on asukkaille virikkeellistä toimintaa, joka tarjoaa erilaisia elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa.

Toiminnan on tarkoitus tuottaa iloa ja mielihyvää eri aistien, kuten näkö-, kuulo-, maku-, haju- sekä tuntoaistien välityksellä. Toiminnassa huomioidaan myös oman kehon hallinnan, motoristen taitojen sekä fyysinen toimintakyvyn ylläpito ja kehittäminen.

Päivätoiminnan yksi keskeinen tehtävä on asukkaiden sosiaalisten taitojen ja kommunikaation ylläpito sekä kehittäminen. Tärkeää on myös osallistuminen yhteiseen tekemiseen sekä toisten asukkaiden seurassa olo.

Toiminta toteutetaan oman päivätoiminnan ohjaajan opastuksella yksilö- ja ryhmätuokioina.

Ulkopuolisena toimintana kokoontuu kerran viikossa kansalaisopiston musiikkipiiri. Kerran kuukaudessa Juvan seurakunta järjestää pyhäkoulun.

Kuvia / Koivula