Organisaatio

Vaalijalan palvelutoiminta jakaantuu kahteen päälinjaan, kuntoutuskeskukseen ja avopalveluihin. Palvelutoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut ja tukipalvelut. Organisaatiorakenne on linjaorganisaatio, johon on lisätty matriisiorganisaation elementtejä.

› Vaalijalan organisaatiokaavio 1.6.2016 alkaen (pdf)

› Vaalijalan organisaatiokaavio 1.10.2017 alkaen (pdf)