Organisaatio

Vaalijalan palvelutoiminta jakaantuu kahteen päälinjaan, osaamis- ja tukikeskuksen Nenonpellon yksiköihin ja avopalveluihin. Palvelutoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut ja tukipalvelut. Organisaatiorakenne on linjaorganisaatio, johon on lisätty matriisiorganisaation elementtejä.

› Vaalijalan organisaatiokaavio 1.11.2019 alkaen (pdf)

.

Vaalijalan turvallisuuspäälliköt

Vaalijalan kuntayhtymän turvallisuuspäällikkö
- Ilkka Jokinen, puh. 050 602 78, ilkka.jokinen@vaalijala.fi

Nenonpellon yksiköiden varaturvallisuuspäällikkö
- Maarit Rantakurtakko, puh. 050 389 9204, maarit.rantakurtakko@vaalijala.fi

Avopalvelujen varaturvallisuuspäällikkö
- työyksikön johtaja tai vastaava

Työsuojelupäällikkö
- Päivi Salovaara, puh. 050 389 9202, paivi.salovaara@vaalijala.fi

Varatyösuojelupäällikkö
- Merja Jäppinen, puh. 050 389 9251, merja.jappinen@vaalijala.fi

Työsuojeluvaltuutetut

- Aija Uimonen, puh. 050 389 9274, aija.uimonen@vaalijala.fi
- Sirpa Öster, puh. 050 389 9327, sirpa.oster@vaalijala.fi
- Jouni Vironen, puh. 050 389 9266, jouni.vironen@vaalijala.fi