Organisaatio

Vaalijalan palvelutoiminta jakaantuu kahteen päälinjaan, kuntoutuskeskukseen ja avopalveluihin. Palvelutoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut ja tukipalvelut. Organisaatiorakenne on linjaorganisaatio, johon on lisätty matriisiorganisaation elementtejä.

› Vaalijalan organisaatiokaavio 1.1.2018 alkaen (pdf)