Organisaatio

Vaalijalan palvelutoiminta jakaantuu kahteen päälinjaan, osaamis- ja tukikeskuksen Nenonpellon yksiköihin ja avopalveluihin. Palvelutoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut ja tukipalvelut. Organisaatiorakenne on linjaorganisaatio, johon on lisätty matriisiorganisaation elementtejä.

› Vaalijalan organisaatiokaavio 1.11.2019 alkaen (pdf)

.

Vaalijalan turvallisuuspäälliköt

Vaalijalan kuntayhtymän turvallisuuspäällikkö
- Ilkka Jokinen, puh. 050 602 78, ilkka.jokinen@vaalijala.fi

Nenonpellon yksiköiden varaturvallisuuspäällikkö
- Anne Janhunen, puh. 044 389 9628, anne.janhunen@vaalijala.fi

Avopalvelujen varaturvallisuuspäällikkö
- työyksikön johtaja tai vastaava

Työsuojelupäällikkö
- Marja-Liisa Jantunen, puh. 050 389 9224, marja-liisa.jantunen@vaalijala.fi
Varatyösuojelupäällikkö
- Päivi Salovaara, puh. 050 389 9202, paivi.salovaara@vaalijala.fi

Työsuojeluvaltuutetut

- Aija Uimonen, puh. 050 389 9274, aija.uimonen@vaalijala.fi
- Sirpa Öster, puh. 050 389 9327, sirpa.oster@vaalijala.fi
- Jouni Vironen, puh. 050 389 9266, jouni.vironen@vaalijala.fi