Vaalijalan avopalvelut

Vaalijalan avopalvelut toimii 14 paikkakunnalla Savon alueella ja Keski-Suomessa sisältäen

- Asumispalveluja palvelukodeissa, palveluasunnoissa sekä asiakkaiden omissa asunnoissa.

- Tekemisen palveluja päivätoimintaa tarjoavissa toimintakeskuksissa sekä kuntoutus- ja valmennuspalveluja Savoset monipalvelukeskuksissa.

 Ohjaajien sekä työvalmentajien ammattitutkinnoissa yleisimpiä ovat lähihoitajan ja sosionomin tutkinnot. Mukana on myös sairaanhoitajia.

Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Ohjauksessa ja tuessa käytämme erilaisia menetelmiä ja välineitä tukemaan asiakkaan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä itsemääräämisoikeutta. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asiakasryhmän tarpeiden mukaisesti yksiköissä käytetään mm. autismikuntouksen, psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen, ikääntymiseen liittyvän tuen, osallisuuden tukemisen sekä työkykyisyyteen liittyvien tuen arvioinnin ja vahvistamisen menetelmiä.

Tutustu eri yksiköihin tarkemmin täältä:

https://www.vaalijala.fi/asumispalvelut

https://www.vaalijala.fi/toimintakeskukset

https://www.vaalijala.fi/savoset

Yhteyshenkilö:

Annamari Lausas

Asiantuntija (avopalvelut)

Puh. 040 481 6078

annamari.lausas@vaalijala.fi