Opetus

Peruskouluopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville vaikeimmin vammaisille, autistisille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille.

Toiseen asteen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta peruskoulunsa päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille.